Rekommendation för bifogade filer till e-postmeddelanden

Rättsväsendets ämbetsverk kan ta emot dokument per e-post, och e-postadresserna finns bland kontaktinformationen. Vid användning av dessa e-postadresser får avsändaren en automatisk kvittering av att sändningen har blivit emottagen.

Bifogande av filer till e-postmeddelanden rekommenderas inte. I mån av möjlighet borde dokumentets innehåll ingå i själva e-postmeddelandet.

Om en handling måste skickas i form av en bifogad fil till e-postmeddelandet, ska filen sparas i ett sådant format som är oberoende av textbehandlingsprogram eller andra verktygsprogram. Godtagbara format är

  • ASCII-textfiler (ISO 8859-1 med teckentabell Latin 1) och
  • HTML-filer.

Ämbetsverken kan också hantera filer i ISO-standardiserade PDF- och ODF-format (pdf-, odt- och ods-filer). Om det inte är möjligt att använda de ovan nämnda standardiserade formaten, kan man också använda Microsoft-format. Om avsändaren skickar en bifogad fil i något annat format, kan det inte garanteras att den bifogade filen kan läsas med programmen som används vid ämbetsverket.

Bifogade filer som är i bat-, cmd-, com-, cpl-, emf-, exe-, pif-, rar-, scr-, vbs- eller wmf- format blir borttagna av datasäkerhetsskäl. Storleken på e-postmeddelanden, inklusive bifogade filer, kan vara högst 20 megabyte.

 
Publicerad 29.11.2017