Framsida » Att uträtta ärenden vid rättsväsendet » Att uträtta ärenden vid rättsväsendets ämbetsverk

Att uträtta ärenden vid rättsväsendets ämbetsverk

Man kan uträtta ärenden vid rättsväsendets ämbetsverk under öppethållningstiderna kl. 8.00 – 16.15. Som kontaktinformation anges förutom postadressen också besöksadressen, telefonnumret, faxnumret samt e-postadressen.

Hur man väljer att sköta sina ärenden är beroende av ärendets art samt vilket ämbetsverk som är i fråga. Man kan också använda sig av elektroniska tjänster.

De vanligaste sätten att uträtta ärenden är fortfarande att personligen besöka ämbetsverket och att sända handlingar per post. Förfrågningar och bl.a. beställningar av dokument kan göras hos alla ämbetsverk också per telefon, fax eller e-post.

Vid rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna krävs tidsbeställning.

 
Publicerad 29.9.2016