Distansservice vid rättshjälpsbyråer och intressebevakningsbyråer

Distansservice betyder att en klient kan få rättshjälps- eller intressebevakningstjänster via en videouppkoppling. Vid distansservice kan ärenden uträttas med en rättshjälpssekreterare, ett rättsbiträde, en intressebevakningssekreterare eller ett intressebevakare på samma sätt som vid byrån.

För att kontakta rättshjälps- eller intressebevakningsbyrån kan klienten använda sin hemdator, en mobilapparat eller videokonferensutrustningen på ett samservicekontor. Om klienten erbjuds tjänster som tillhandahålls vid en rättshjälpsbyrå på en annan ort, kan ett videomöte i vissa fall ordnas vid den lokala rättshjälps- eller intressebevakningsbyrån.

Klienter inom rättshjälpen kan som distansservice få rådgivning, diskutera och bereda handlingar eller förbereda sig för rättegång tillsammans med ett rättsbiträde.

Distansservice lämpar sig inte för möten där en handling måste undertecknas samtidigt av både klienten och biträdet. Ett exempel på en sådan situation är undertecknandet av ett testamente, vilket förutsätter att personalen vid rättshjälpsbyrån styrker underskriften.

Klienter inom intressebevakningen kan diskutera sina ärenden med en intressebevakare eller en intressebevakningssekreterare. Distansservice lämpar sig inte för möten där en handling måste undertecknas samtidigt av både klienten och intressebevakare .

Ett videomöte ska bokas i förväg genom att ringa till lokala rättshjälps- eller intressebevakningsbyrån. Samtidigt reds det ut om ärendet kan skötas på distans.

För att kunna ordna ett videomöte måste klienten ha en dator eller en mobilapparat med internetuppkoppling, kamera, mikrofon och högtalare eller hörlurar. Byrån skickar en inbjudan till online-möte till klientens e-postadress. Genom klicka på länken i e-postmeddelandet skapas förbindelsen till ett online-möte. Användning av online-mötestjänsten kan förutsätta att klienten laddar ner det avgiftsfria Skype for Business–programmet.

Rättshjälps- eller intressebevakningsbyrån som har hand om ärendet bokar en tid vid samservicekontoret. Personalen vid samservicekontoret hjälper till med videouppkopplingen. Eftersom utrustningen finns i ett skilt rum, kan ärendena uträttas konfidentiellt under videomötet. Handlingar som är nödvändiga vid skötseln av ärendet behöver inte i förväg skickas till rättshjälpsbyrån. Samservicekontoret är försett med en kamera, med hjälp av vilken klienten kan visa tjänstemannen de handlingar som är i pappersform under videokonferensen.


 
Publicerad 10.4.2018