Videokonferens vid rättegångar

Videokonferensteknik kan utnyttjas vid rättegångar så att personer som befinner sig på två eller flera orter ser och hör varandra i realtid.

Videokonferensteknik kan utnyttjas bl.a.

  • för konferenser mellan olika domstolar vid rättegångar i Finland,
  • för behandling av tvångsmedelsärenden så att svaranden eller den som misstänks för brott inte behöver vara personligen närvarande vid domstolen som behandlar ärendet och
  • för gränsöverskridande rättegångar med beaktande av bestämmelserna i internationella fördrag.

Förutom domstolen kan även en part eller dennes biträde, ett vittne eller den som ska höras i saken föreslå att videkonferensteknik utnyttjas vid rättegången. Ordföranden i ärendet avgör om videoförbindelse kan användas vid rättegången. Domstolen kan kontaktas för att ta reda på möjligheten att utnyttja videokonferensteknik vid rättegången.

Om den som ska höras befinner sig på en annan ort eller utomlands, kan det att han eller hon hörs med hjälp av videokonferensteknik vara den bästa lösningen för alla parter. Videokonferensteknik kan användas såväl vid huvudförhandlingen som vid förberedelsesammanträdet.

Vid alla domstolar och fängelser finns videoutrustningar.

Målet med användning av videokonferensteknik vid rättegångar är att förbättra domstolarnas tjänster. Utnyttjandet av videokonferens vid rättegångar minskar bevisningskostnaderna, vilket medför besparingar utan att rättsskyddet äventyras.

 
Publicerad 16.10.2019