Samboende, äktenskap och registrerat partnerskap

Äktenskap ingås genom antingen en kyrklig vigsel eller en civil vigsel. Äktenskap kan ingås av alla som har fyllt 18 år och som inte lever i äktenskap eller registrerat partnerskap. En person under 18 år kan dock ingå äktenskap med ett tillstånd från justitieministeriet.

Från och med ingången av mars är det inte längre möjligt för par av samma kön att registrera sitt partnerskap. Till övriga delar förblir lagen om registrerade partnerskap dock i kraft. På partnerskap som registrerats före ändringen av äktenskapslagen tillämpas också i fortsättningen lagen om registrerade partnerskap.

Samboende är den form av gemensamt hushåll som får minst rättsverkningar. På sambor som bott i ett gemensamt hushåll minst fem år eller som har ett gemensamt barn tillämpas dock lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll.

 
Publicerad 13.11.2017