Framsida » Rättsfrågor i vardagen » När en person är saknad

När en person är saknad

När en person är saknad kan tingsrätten på ansökan förordna en intressebevakare som sköter den saknades ärenden.

När efterspaningarna upphört och vid behov efter en lagstadgad väntetid kan tingsrätten på ansökan dödförklara en saknad person.

När en saknad har dödförklarats eller om hans eller hennes kropp identifieras, skall de närstående vidta samma rättsliga åtgärder som i allmänhet när en nära anhörig har avlidit (t.ex. bouppteckning).

 
Publicerad 3.3.2014