Framsida » Rättsfrågor i vardagen » När ett barn har blivit utan vårdnadshavare

När ett barn har blivit utan vårdnadshavare

Den som är under 18 år behöver en vårdnadshavare. När ett barns vårdnadshavare är saknade eller har avlidit, kan vårdnaden om barnet och skötseln av barnets ärenden ordnas med stöd av fyra olika lagar:

Om barnets föräldrar, som också har varit barnets vårdnadshavare, har avlidit eller dödförklarats, kan tingsrätten anförtro vårdnaden om barnet åt en eller flera personer som har gett sitt samtycke. Till vårdnadshavare kan förordnas t.ex. någon nära släkting till barnet.

Tingsrätten kan förordna en ny vårdnadshavare för barnet också när föräldrarna är saknade men ännu inte har dödförklarats. Då kan tingsrätten anförtro vårdnaden om barnet åt en eller flera personer som gett sitt samtycke vid sidan om eller i stället för föräldrarna.

 
Publicerad 3.3.2014