Rättegångskostnader

Vad kostar en rättegång?

För behandlingen av ett ärende i domstol uppbärs rättegångsavgifter som vanligen betalas av den som väckt målet. Mer information på domstolarnas sidor

Avgifter i domstolarna

En kostnad som i allmänhet är högre än rättegångskostnaderna för den som för sitt ärende till domstol är rättegångsbiträdets arvode. Den som är part i en rättegång har ofta ett lagfaret rättegångsbiträde även om lagen inte kräver det.

Parterna bekostar själva sina juridiska biträden, om de inte har beviljats rättshjälp eller ett med statsmedel betalat biträde. Om någon misstänks för ett allvarligt brott, får han en försvarare som betalas med statens pengar. Offret för ett sexualbrott, familjevåld eller något annat våldsbrott kan få ett biträde och en stödperson som betalas med statens medel.

Kostnader uppstår också till följd av ersättningar som utbetalas till vittnen.

Blir man tvungen att betala sin egen del av rättegången, även om man vinner målet?

Om parten vinner målet förpliktas i allmänhet motparten att ersätta hans eller hennes rättegångskostnader. Men om han förlorar målet blir han i allmänhet skyldig att ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Visserligen finns det några undantag från denna huvudregel.

En förutsättning för att kostnaderna i förvaltningsdomstolen ska ersättas är dock att det vore oskäligt om den som vunnit målet blev tvungen att betala kostnaderna själv.

 
Publicerad 26.2.2020