Framsida » Rättsfrågor i vardagen » Bouppteckning och arvskifte

Bouppteckning och arvskifte

Efter att en person avlidit skall det förrättas bouppteckning, som innebär att en förteckning upprättas över den avlidnes och den eventuellt efterlevande makens tillgångar och skulder. En dödsbodelägare, testamentsexekutorn, boutredningsmannen eller någon annan som förvaltar egendomen skall se till att bouppteckning förrättas. Bouppteckningen förrättas av två gode män, som upprättar bouppteckningsinstrumentet och värderar egendomen.

I synnerhet när den avlidne har skulder är det skäl att vända sig till en juridisk expert.

 
Publicerad 3.3.2014