Om webbplatsen

Rättsväsendets verksamhet presenteras ett delområde i sänder: Rättshjälp, Allmän intressebevakning, Åklagarväsendet, Domstolarna, Utsökning och Brottspåföljdsmyndigheten.

Ingångssidor till rättsväsendets ämbetsverk

Under kontaktinformation finns kontaktinformation för rättsväsendets ämbetsverk. Dessutom finns en länk till ämbetsverkets egen ingångssida.

På ämbetsverkens sidor presenteras fakta om ämbetsverken i fråga, allmänna och gemensamma frågor presenteras på delområdets gemensamma sidor.

Upphovsrätt

Justitieministeriet och rättsväsendets ämbetsverk har upphovsrätt till allt material som gjorts och producerats för rättsväsendets sidor (text, innehåll och bilder). Sidornas innehåll får inte i annat sammanhang användas eller lånas utan tillstånd och omnämnande av källan. Om materialet inte har producerats av justitieministeriet eller rättsväsendets ämbetsverk, anges separat vem som innehar upphovsrätten.

På dessa sidor finns allmän information om rättsväsendets verksamhet. Specialfall och undantag behandlas inte. Informationen är inte nödvändigtvis tillräcklig för att man skall kunna sköta juridiska ärenden till exempel vid domstol.

Justitieministeriet ansvarar inte för eventuella brister i innehållet.


Automatisk datainsamling

Om de enskilda besökarna insamlas inga uppgifter.

På servern lämnas dock uppgifter som ger ett sammandrag av besökarna på sidorna.

Följande uppgifter sammanställs om besökarna på rättsväsendets sidor:

  • Vems nät använder besökaren
  • Från vilka sidor har besökaren kommit in och från vilken sida går han ut.
  • Vidare samlas för webbplatsen per sida uppgifter om sammanlagt antal besökare, hur många besök som har gjorts på varje sida.

Datainsamling

Man registrerar sig inte på rättsväsendets sidor, så justitieministeriet samlar inte information om besökarna. Om en besökare t.ex. skickar en kommentar via sidorna, överlåts uppgifterna om honom inte till tredje part.


 
Publicerad 12.8.2019