Om webbplatsen och kakor

Rättsväsendets verksamhet presenteras ett delområde i sänder: Rättshjälp, Allmän intressebevakning, Åklagarmyndigheten, Domstolarna, Utsökning och Brottspåföljdsmyndigheten.

Justitieministeriet svarar för sidor av rättshjälp, ekonomi- och skuldrådgivning samt allmän intressebevakning, Domstolsverket för delen Domstolsväsendet. Åklagarmyndigheten, Utsökningsverket och Brottspåföljdsmyndigheten svarar för sina egna webbplatser.

Ingångssidor till rättsväsendets ämbetsverk

Under kontaktinformation finns kontaktinformation för rättsväsendets ämbetsverk. Dessutom finns en länk till ämbetsverkets egen ingångssida.

På ämbetsverkens sidor presenteras fakta om ämbetsverken i fråga, allmänna och gemensamma frågor presenteras på delområdets gemensamma sidor.

Upphovsrätt

Justitieministeriet och rättsväsendets ämbetsverk har upphovsrätt till allt material som gjorts och producerats för rättsväsendets sidor (text, innehåll och bilder). Sidornas innehåll får inte i annat sammanhang användas eller lånas utan tillstånd och omnämnande av källan. Om materialet inte har producerats av justitieministeriet eller rättsväsendets ämbetsverk, anges separat vem som innehar upphovsrätten.

På dessa sidor finns allmän information om rättsväsendets verksamhet. Specialfall och undantag behandlas inte. Informationen är inte nödvändigtvis tillräcklig för att man skall kunna sköta juridiska ärenden till exempel vid domstol.

Användning av kakor (cookies) på webbplatsen

Webbplatsen Oikeus.fi använder kakor i enlighet med rekommendationer från Cybersäkerhetscentret som är underställt Transport- och kommunikationsverket. Enligt rekommendationerna ska besökaren ge sitt samtycke till att kakor lagras t.ex. med hjälp av webbläsarens inställningar. Praxis för användningen av kakor på Oikeus.fi och relaterade webbplatser inom justitieförvaltningen utvärderas som bäst.

Kakor på webbplatsen

Webbplatsen använder vissa tekniska kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Dessa sätts alltid oberoende av webbläsarens inställningar för kakor. Kakorna används endast för åtgärder som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator. Med hjälp av kakorna kan användningen av webbplatsen övervakas.

Besökaren kan kontrollera webbplatsens icke-nödvändiga kakor i webbläsarens inställningar. Att blockera kakor kan påverka besökarens layout av webbplatsen, men påverkar i regel inte dess funktion. Exempel på sådana är

  • Analyskakor
  • Sessionskakor
  • Inställningskakor.

Analyskakor

Webbanalysen, alltså analyskakorna, samlar in allmänna statistikuppgifter om hur besökarna använder webbplatsen. Besöksstatistiken används för att förbättra webbplatsen och för att kontrollera kvaliteten. Sådana uppgifter är till exempel nedladdade sidor, tidpunkt samt webbläsare och operativsystem. Besökarens IP-adress samlas inte in för statistikföring.

Webbanalysen och användningen av kakor på vår webbplats har genomförts tillsammans med Rättsregistercentralen och tjänsteleverantören Abako Oy.

Webbplatsen Oikeus.fi använder publikationssystemets (Stato) egen webbanalys. För webbanalys används följande kakor:

  • Neta-kakor: Kakorna används för att särskilja besökare. Kakan lagras tills den tas bort.
  • StatoSession: Kaka i systemet för innehållspublikation som används för att samla in information om besökarens session (besök på webbplatsen). Kakan lagras temporärt under besöket, och den försvinner när besökaren stänger sin webbläsare.

Kakor för webbanalys kan tillåtas eller förhindras i webbläsarens inställningar. Om kakor har blockerats, sparar webbanalysen uppgifterna endast under besöket, och kakorna raderas när besöket avslutas. Besöksstatistiken från webbanalysen lagras på servrar som finns i datorsalar hos Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori). Uppgifter om besöksstatistiken lämnas inte ut till tredje part. Statistikuppgifterna kan utnyttjas till exempel i informationen.

Länkar till andra webbtjänster

Delningslänkar och delningsknappar från vår webbplats till tjänster på sociala medier förmedlar inte information om besökaren till dessa tjänsteleverantörer, om länkarna och knapparna för att dela inlägget inte klickas. Information om kakor för sociala medietjänster finns i meddelandet om behandling av personuppgifter i respektive tjänst.

Justitieförvaltningens e-tjänster produceras av Rättsregistercentralen och det är myndigheterna inom justitieförvaltningen som ansvarar för dem i samarbete med andra tjänsteleverantörer. Information om användning av kakor finns på respektive webbplats (sidan Beskrivningar). Praxis för användningen av kakor på dessa tjänster utvärderas för närvarande.

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen

Ministeriet samlar in tekniska logguppgifter om dataförbindelserna och användningen av webbplatsen. Uppgifterna behövs för att producera webbtjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten. Logguppgifterna innehåller information som kan kopplas till en enskild person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Dessa logguppgifter används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att utreda felsituationer i nätet och informationssäkerhetsincidenter.

Behandlingen av personuppgifter i anslutning till detta behövs för att justitieministeriet och myndigheterna inom justitieförvaltningen ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Anvisningar om hanteringen av kakor

Anvisningar om hanteringen av kakor för de mest använda webbläsarna och applikationerna finns på följande webbsidor:

Du kan också använda webbplatsen i ett privat läge. Då sparar webbläsaren inte din webbläsarhistoria, kakor, webbplatsuppgifter eller uppgifter som lämnats på blanketterna. Se till exempel Chrome: Användning av inkognitoläget eller Mozilla Firefox: Privat surfning.

Blockera och radera kakor

Datorns webbläsare

Webbläsare för mobila apparater


 
Publicerad 2.12.2020