Nyheter

4.4.2019
»

Beslut om åtalseftergifter för misstänkt tjänstebrott för ministrar och tjänstemän

15.3.2019
»

Åtal har 14.3.2019 väckts mot en person född 2003 enligt 44 kap. 12 § strafflagen för ovarsam hantering.

8.12.2015
»

Statsåklagare Christer Lundström har idag väckt åtal för tagande av muta mot dåvarande landskapsåklagare Jens-Erik Budd. Han har även samtidigt i samma ärende väckt åtal mot en kvinna för givande av muta.

Publicerad 13.1.2014