Legislation

Tärkeimmät syyttäjiä koskevat lait ja asetukset:

Laki syyttäjälaitoksesta 439/2011
Valtioneuvoston asetus syyttäjälaitoksesta 1390/2011
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista 1191/2011

Rikoslaki 39/1889
Esitutkintalaki 449/1987
(uusi Esitutkintalaki 805/2011, voimaan 1.1.2014)
Pakkokeinolaki 450/1987
(uusi Pakkokeinolaki 806/2011, voimaan 1.1.2014)

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 689/1997
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 1015/2005

Laki sakon ja rikesakon määräämisestä 692/1993
(kumottu lailla 754/2010)
Laki rangaistusmääräysmenettelystä 754/2010
(Voimaantulo: L:lla säädettävänä ajankohtana)

Tutkintavankeuslaki 768/2005
Vankeuslaki 767/2005

Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä 633/2010

 
Published 10.6.2013