Syyttäjä on valtion viranomainen, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama seuraamus. Syyttäjät kuuluvat itsenäisenä osana oikeuslaitokseemme.

Näillä sivuilla annetaan yleistä tietoa syyttäjäntoiminnasta. Erityistapauksia tai poikkeuksia ei ole selostettu.

Tiedotteet

Sivun alkuun |