Yleiset tuomioistuimet
Hallintotuomioistuimet
«oikeus.fi Suomeksi - På svenska - In English

Syyttäjälaitos

Syyttäjälaitos

Syyttäjä on valtion viranomainen, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama seuraamus. Syyttäjät kuuluvat itsenäisenä osana oikeuslaitokseemme.

Valtaosa rikosasioista (n. 80.000 kpl/vuosi) käsitellään paikallisissa syyttäjänvirastoissa. Valtakunnansyyttäjänvirastossa käsitellään pääasiassa yhteiskunnallisesti merkittäviä rikosjuttuja - kaikkiaan muutamia kymmeniä vuodessa.

Rikosten tutkinta ja selvittäminen - esitutkinta - kuuluu poliisille. Tutkinnan valmistuttua siinä kertynyt aineisto toimitetaan syyttäjälle, joka suorittaa syyteharkinnan. Syyttäjä arvioi jokaisen rikoksesta epäillyn henkilön ja teon osalta erikseen sen, onko rikos tehty ja onko siitä syyttämiseksi riittävästi näyttöä eli todisteita.

Syyte on nostettava, kun on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

Jos näyttöä ei ole riittävästi tai syytettä ei muutoin voi nostaa - esimerkiksi syyteoikeus on lain mukaan jo vanhentunut - syyttäjä tekee päätöksen syyttämättä jättämisestä.

Näillä sivuilla annetaan yleistä tietoa syyttäjäntoiminnasta. Erityistapauksia tai poikkeuksia ei ole selostettu.