Summaarinen sakkomenettely

Sakkomenettelyllä tarkoitetaan tuomioistuinjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvaa sakkoasian summaarista käsittelyä ja ratkaisua sähköisessä järjestelmässä. Menettelyn käyttämisen edellytyksenä on asianomistajan ja rikkomuksesta epäillyn suostumus.

Sakkomenettelyssä voidaan antaa sakko (rikesakkomääräys, sakkomääräys taikka rangaistusmääräys) teosta, josta laissa säädetty enimmäisrangaistus on enintään 6 kuukauden pituinen vankeusrangaistus. Sakon ohessa voidaan määrätä rikoksella saavutettua hyötyä koskeva enintään 1000 euron suuruinen menettämisseuraamus ja 40 euron suuruinen rikosuhrimaksu.

Epäillylle annetaan sakotushetkellä sakon perintätunnus ja maksamiseen tarvittavat tiedot. Sakon voi maksaa tiedoksiannon jälkeen verkkomaksuna, maksupäätteellä tai pankissa. Sakkojen perinnästä vastaa Oikeusrekisterikeskus. Sakkomenettely toimii sähköisesti, joten viranomaiselle on esitettävä perintätunnus, jos asiassa halutaan tiedoksiannon jälkeen toimittaa selvitystä.


Lue lisää:

Suostumus
Rangaistusvaatimus ja rikosprosessi
Rikesakkomääräys
Sakkomääräys
Rangaistusmääräys
Sakkovaatimus ja suostumuksen peruutus
Epäillyn oikeus antaa syyttäjälle selvitystä omassa asiassaan
Maksukyvyn muutos ja päiväsakkojärjestelmä
Muutoksenhaku

LOMAKE: Sakkomenettelyä koskeva selvitys (pdf, 0.2 Mt)
 
Julkaistu 23.12.2016