Maksukyvyn muutos ja päiväsakkojärjestelmä

Sakon kokonaisrahamäärä lasketaan päiväsakkojärjestelmän mukaan, jossa teon laatuun perustuva päiväsakkojen lukumäärä kerrotaan päiväsakon rahamäärällä, joka määräytyy sakotettavan maksukyvyn mukaan. Päiväsakon rahamäärä on kuudeskymmenesosa sakotettavan keskimääräisestä nettokuukausiansiosta, josta tehdään muun muassa 255 euron suuruinen peruskulutusvähennys.

Pienin mahdollinen päiväsakon rahamäärä on 6 €. Esimerkiksi 2000 € nettokuukausiansioilla päiväsakon rahamäärä on 29 €, jolloin 10 päiväsakon teosta määrättäisiin 290 € suuruinen sakko.

Nettokuukausiansioksi lasketaan kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, työsuhde-etuudet sekä esimerkiksi eläke ja suurin osa sosiaalietuuksista. Nettokuukausiansiot arvioidaan pääsääntöisesti viimeksi toimitetun verotuksen perusteella, joten tiedot voivat olla vanhoja. Syyttäjän on rangaistusmääräystä antaessaan otettava huomioon tiedossaan oleva sakotettavan olennainen maksukyvyn heikentyminen. Olennaisena muutoksena pidetään 20-25 % suuruista muutosta.

 
Julkaistu 23.12.2016