Muutoksenhaku

Rangaistusmääräyksestä, sakkomääräyksestä ja rikesakkomääräyksestä voi valittaa määräyksestä ilmenevän tekopaikan käräjäoikeuteen. Sakkomääräyksestä ja rikesakkomääräyksestä on valitettava 30 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Rangaistusmääräyksestä on valitettava 30 päivän kuluessa määräyksen antamisesta taikka 60 päivän kuluessa suostumuksen antopäivästä.

 
Julkaistu 23.12.2016