Rangaistusmääräys

Rangaistusmääräys on syyttäjän antama sakko teosta, josta on annettava yli 20 päiväsakon rangaistus taikka joka ei kuulu esitutkintaviranomaisen toimivaltaan. Rangaistusmääräys voi olla esimerkiksi sakko järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta taikka 21-28 päiväsakon suuruinen sakko 40 kilometrin ylinopeudesta 60 kilometrin tuntinopeusrajoitusalueella.

Rangaistusmääräystä edeltää aina sakkovaatimus, jonka poliisi antaa asiakkaalle teosta. Syyttäjän vahvistaa sakon sähköisessä järjestelmässä ja voi tehdä sakkovaatimukseen tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia.

 
Julkaistu 23.12.2016