Rangaistusvaatimus ja rikosprosessi

Mikäli sakotettava ei sakon tai rikesakon tiedoksiantohetkellä suostu sakkomenettelyyn, hänelle annetaan rangaistusvaatimus. Rangaistusvaatimuksen tiedoksi saamisesta lukien epäilty voi 30 päivän ajan tehokkaasti muuttaa mielensä ja suostua menettelyyn maksamalla sakosta osan taikka sakon kokonaan. Suostumus edellyttää vähintäänkin osittaista maksua eli pelkkä suullinen ilmoitus suostumuksesta ei riitä sen jälkeen, kun sakotettava on ensin kieltäytynyt menettelystä.

Kun tiedoksiannosta on kulunut 30 päivää, sakkoasia siirtyy rikosprosessiin eli esitutkintaan, syyteharkintaan ja oikeudenkäyntiin. Myöhästynyttä maksua ei oteta vastaan ja se palautetaan maksajalle. Lähtökohtaisesti oikeudenkäynti toimitetaan suullisesti määräyksestä ilmenevän rikkomuksen tekopaikan käräjäoikeudessa epäillyn läsnä ollessa. Oikeudenkäynnissä valtiota edustaa syyttäjä. Oikeudenkäynnissä epäilty voi itse (tai oikeudenkäyntiavustajansa välityksellä) kertoa kantansa ja tuoda esille kantaansa tukevaa näyttöä.

Tuomioistuimessa tuomitut sakot ovat muunnettavissa vankeudeksi siinä tapauksessa, että ne jätetään maksamatta.

 
Julkaistu 23.12.2016