Rikesakkomääräys

Rikesakkomääräys on poliisin, tullimiehen, rajavartijan, erätarkastajan tai syyttäjän antama kiinteämääräinen sakkorangaistus teosta, joka on säädetty rangaistavaksi laissa rikesakkorikkomuksista. Rikesakkomääräys on ainoa rangaistus, joka voidaan määrätä rikesakkorikkomuslain teoista. Rikesakkomääräys voi olla esimerkiksi 20 euron rangaistus punaisia päin kävelemisestä taikka 100 euron rangaistus matkapuhelimen käyttämisestä ajoneuvoa kuljettaessa. Enintään 20 kilometrin ylinopeusjutuissa voidaan antaa ainoastaan rikesakko, joka on määrältään 140-200 euroa riippuen ylinopeudesta ja tuntinopeusrajoitusalueesta.

Rikesakkomääräys voidaan antaa ylinopeudesta ja linja-auto- tai raitiovaunukaistalla ajosta ajoneuvoa pysäyttämättä myös muun muassa silloin, jos ylinopeus on havaittu automaattisessa liikennevalvonnassa. Näitä rikesakkoja voi vastustaa poliisilaitoksen kansliaan tai toimipisteeseen 30 päivän kuluessa rikesakkomääräyksen tiedoksisaamisesta. Vastustamisilmoitukseen on liitettävä rikesakkomääräys.

 
Julkaistu 23.12.2016