Sakkovaatimus ja suostumuksen peruutus

Rangaistusmääräykset kuuluvat syyttäjän yksinomaiseen toimivaltaan, joten poliisi tai muu viranomainen antaa syyttäjälle siirtyvässä asiassa sakkovaatimuksen, jonka syyttäjä tarkistaa ja vahvistaa sähköisessä järjestelmässä. Sakkovaatimus annetaan myös silloin, jos sakotettava ja sakkoa antava viranomainen eivät pääse yhteisymmärrykseen sakotettavan tuloista ja sakotettava haluaa antaa asiassa selvitystä maksukykynsä olennaisesta muutoksesta.

Suostumus sakkovaatimusasiassa voidaan peruuttaa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti syyttäjänvirastoon. Peruutusilmoituksen yhteydessä on ilmoitettava asian perintätunnus ja peruutus otetaan vastaan, kunnes asia on ratkaistu.

Suostumuksen peruuttamiseen voi käyttää oheista lomaketta.

LOMAKE: Sakkomenettelyä koskeva selvitys (pdf, 0.2 Mt)
 
Julkaistu 23.12.2016