Suostumus

Sakkomenettelyn käyttäminen edellyttää epäillyn suostumusta summaarisen menettelyn käyttämiseen. Suostumuksella tarkoitetaan teon tunnustamista, määrättävän seuraamuksen hyväksymistä, luopumista oikeudesta suulliseen tuomioistuinkäsittelyyn ja suostumusta siihen, että asia käsitellään summaarisessa sakkomenettelyssä. Menettelyn käyttäminen edellyttää aina suostumusta kaikkiin neljään suostumuksen eri kohtaan.

Asianomistajarikoksissa menettelyn käyttäminen edellyttää asianomistajan suostumusta sakkomenettelyyn ja syyttämispyyntöä.

 
Julkaistu 23.12.2016