Syyttäjälaitos

Syyttäjät kuuluvat oikeusministeriön hallinnonalalla toimivaan itsenäiseen syyttäjälaitokseen, joka koostuu laitoksen keskusvirastona Helsingissä toimivasta Valtakunnansyyttäjänvirastosta sekä 11:stä alueellisesta syyttäjänvirastosta: Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Salpausselän, Länsi-Suomen, Sisä-Suomen, Pohjanmaan, Itä-Suomen, Oulun ja Lapin syyttäjänvirastosta sekä Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirastosta. Paikallisissa syyttäjänvirastoissa on eri paikkakunnilla yhteensä 23 palvelutoimistoa.

Syyttäjiä on noin 370. Lisäksi Syyttäjälaitoksessa työskentelee noin 130 henkilöä erilaisissa tukitehtävissä.

Ylimpänä syyttäjänä ja syyttäjien esimiehenä toimii valtakunnansyyttäjä, joka on myös Valtakunnansyyttäjänviraston virastopäällikkö. Valtakunnansyyttäjänvirastossa on lisäksi yhtäläisin toimivaltuuksin valtakunnansyyttäjän kanssa toimiva apulaisvaltakunnansyyttäjä, valtionsyyttäjiä sekä muuta henkilökuntaa. Kaikkiaan virastossa työskentelee noin 50 henkilöä.

Valtakunnansyyttäjänviraston päätehtäviin kuuluu huolehtia syyttäjälaitoksen keskushallinnosta, ohjauksesta, valvonnasta ja kehittämisestä. Valtakunnansyyttäjänvirasto myös edustaa esimerkiksi lainvalmistelutehtävissä ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

Alueellisten syyttäjänvirastojen toimialueisiin kuuluu yksi tai useampia kuntia. Syyttäjänvirastojen päälliköinä toimivat johtavat kihlakunnansyyttäjät. Syyttäjänvirastoissa työskentelee lisäksi kihlakunnansyyttäjiä, syyttäjäntehtäviin koulutettavia apulaissyyttäjiä sekä tukihenkilöstöä. Kihlakunnansyyttäjät voivat erikoistua tiettyihin rikosaloihin, kuten ympäristö- tai talousrikoksiin.

Kartta syyttäjänvirastojen päätoimipaikoista ja palvelutoimistoista 1.8.2014 (pdf, 0.05 Mt)
 
Julkaistu 15.8.2018
Sivun alkuun |