Hyödyllisiä linkkejäSyyttäjälaitoksen yhteisiltä sivuilta löytyy tietoa koko syyttäjälaitoksesta ja syyttäjien toiminnasta.

Valtakunnansyyttäjänvirasto toimii maan ylimpänä syyttäjäviranomaisena.

Helsingin käräjäoikeus on tuomioistuin, jossa käsitellään miltei kaikki Helsingin kihlakunnansyyttäjien nostamat syytteet ja niihin liittyvät pakkokeinoasiat.

Helsingin hovioikeus toimii ensimmäisenä valitusasteena useimmissa edellä mainituissa asioissa.

Korkein oikeus toimii korkeimpana muutoksenhakuasteena.

Oikeusministeriö on osana valtioneuvostoa alan keskushallintoviranomainen. Ministeriön sivuilla on tietoa ministeriöstä ja koko hallinnonalasta ja sieltä löytyy myös linkit oikeushallinnon muiden alojen internetsivuille, kuten tuomioistuinlaitoksen sivuille.

Valtioneuvoston oikeuskansleri on muiden tehtäviensä ohella valtakunnan ylin laillisuuden valvoja.

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo laillisuutta julkisen vallan käytössä ja julkisten tehtävien hoitamisessa.

Helsingin poliisilaitos

Oikeuslaitossivujen asiahakemistossa on hakulinkkejä, joiden avulla voi hakea monenlaista lisätietoa oikeuslaitoksesta ja asioinnista eri virastoissa.

 
Julkaistu 3.3.2014