Tule harjoittelijaksi Helsingin syyttäjänvirastoon

Kuukauden harjoittelu oikeustieteen ylioppilaille (palkaton)

Helsingin syyttäjänvirastossa on vuoden 2005 alusta toiminut opiskelijaharjoittelijajärjestelmä, jossa oikeustieteen opiskelijat ovat toimineet kihlakunnansyyttäjän apuna ja ohjauksessa erilaisissa syyttäjän toimenkuvaan liittyvissä virkatehtävissä.

Opiskelijaharjoittelusta on muodostunut oivallinen näköalapaikka syyttäjän työhön. Harjoittelu on rakennettu siten, että siitä saatava hyöty on molemminpuolista ja motivoivaa. Harjoittelun sisältö on pääasiallisesti vaativuudeltaan nousujohteista syyte- ja syyttämättäjättämisluonnosten laatimista sekä syyttäjien avustamista oikeudellisessa pohdinnassa. Lisäksi harjoitteluun liittyy oikeudenkäyntien seuraamista eri oikeusasteissa.

Virastomme kantaa vastuun siitä, että tehtävät ovat harjoittelijalle sopivia hänen opintojensa ja kykyjensä tasoon nähden. Jokaiselle harjoittelijalle nimetään virastostamme tutor.

Harjoittelu on palkatonta ja kestää kalenterikuukauden. Harjoittelusta on mahdollista saada opintopisteitä. Harjoittelusta saa virastostamme työtodistuksen.

Virastomme tarjoaa lounasruokailun sekä muun päivittäiseen harjoitteluun liittyvät virastomme edut.

Valintakriteerit tärkeysjärjestyksessä ovat: 1. sellainen kiinnostus rikos- ja prosessioikeuteen, joka on nähtävissä hakemuksesta jo toteutuneina tai lähitulevaisuudessa varmuudella toteutuvina opintosuorituksina (etenkin täydentävinä ja syventävinä opintoina ko. aineissa) työharjoitteluna, työsuhteina tai muulla vastaavalla tavalla, 2. opintojen edistymisen aste yleisesti, 3. opintomenestys ja 4. mahdolliset tehtävän kannalta merkitykselliset erityistaidot.

Olemme tehneet harjoittelijavalinnat syksylle 2019. Haemme seuraavan kerran harjoittelijoita syys-/lokakuussa 2019. Nämä harjoittelupaikat koskevat kevättä 2020.

Lisätietoa harjoittelusta antaa tarvittaessa kihlakunnansyyttäjä Aleksi Turunen, aleksi.turunen@oikeus.fi, puh 029 56 22334 ja kihlakunnansyyttäjä Riina Karma, riina.karma@oikeus.fi, puh. 029 56 22129.

 
Julkaistu 4.6.2019