Summaarinen sakkomenettely

Sakkomenettelyllä tarkoitetaan tuomioistuinjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvaa sakkoasian summaarista käsittelyä ja ratkaisua sähköisessä järjestelmässä. Menettelyn käyttämisen edellytyksenä on asianomistajan ja rikkomuksesta epäillyn suostumus.

Summaariseen sakkomenettelyyn liittyvät asiakaspalveluohjeen löytyvät www.oikeus.fi -palvelusta syyttäjälaitoksen sivuilta osoitteesta https://oikeus.fi/syyttaja/fi/index/asioiminensyyttajankanssa/summaarinensakkomenettely.html
 
Julkaistu 20.2.2017