Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston tiedote 10.6.2016: Syytteet nostettu luottamusaseman väärinkäytöstä Finavian johdannaissopimuksiin liittyen

Julkaistu 10.6.2016
Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Katja Kyrö on tänään nostanut syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä Finavia Oyj:n entistä varatoimitusjohtajaa ja entistä rahoituspäällikköä vastaan. Samalla kihlakunnansyyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta entistä toimitusjohtajaa ja entistä talousjohtajaa kohtaan, koska heidän osaltaan ei ole todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.
Tapahtumat liittyvät Finavia Oyj:n tekemiin johdannaissopimuksiin vuosina 2009–2011. Finavia Oyj:ssä on tehty johdannaissopimuksia yhtiön sisäisten ohjeiden ja yhtiön edun vastaisesti. Johdannaissopimusten purkamisesta on aiheutunut Finavia Oyj:lle 34 miljoonan euron suuruinen vahinko.

Syytetyt kiistävät syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Haastehakemus on toimitettu tänään Vantaan käräjäoikeudelle (syyttäjän asianro R 16/3312, käräjäoikeuden asianro R 16/1562). Haastehakemus ja esitutkintapöytäkirja tulevat julkisiksi, kun asia on ensimmäisen kerran ollut esillä tuomioistuimen istunnossa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Syyttämättäjättämispäätökset (R 16/3312) ovat tilattavissa Itä-Uudenmaan syyttäjäviraston kansliasta, p. 029 56 23212, tai sähköpostitse osoitteesta ita-uusimaa.sy(at)oikeus.fi.

Lisätietoja: kihlakunnansyyttäjä Katja Kyrö, p. 029 56 21211 (tavoitettavissa pe 10.6. klo 12–15)