juni
5.6.2014
»

Förundersökningsmaterialet som har samband med kriminalöverkommissarie Jari Aarnio lämnades i dag till parterna för att de ska få ge sin avslutande utsaga om utredningen. Enligt förundersökningen är Aarnio misstänkt för flera brott, bland annat grovt missbruk av tjänsteställning, grovt bedrägeri, grovt tagande av muta och grova narkotikabrott. Aarnio har varit häktad sedan november 2013. Förutom Aarnio är 23 andra misstänkta i detta ärende.

Publicerad 19.8.2019