Organisation

Den regionala åklagarverksamheten ordnas åklagarämbetsvis.

Åklagarämbetet i Västra Nyland förverkligar det straffrättsliga ansvaret på sitt verksamhetsområde. Det huvudsakliga versamhetsstället finns i Kilo, Esbo och servicebyråerna i Lojo och i Ekenäs, Raseborg.

Chef för Åklagarämbetet i Västra Nyland är ledande häradsåklagare Tove Myhrberg.

Kontakta åklagaren

Öppethållningstiderna för huvudkansliet i Esbo är vardagar kl. 08:00 - 16:15.

E-post kan skickas till ämbetets E-postlåda, adress:
lansi-uusimaa.sy(at)oikeus.fi

Öppethållningstiderna för servicebyråerna är vardagar kl. 09:00 - 12:00 och 13:00 - 15:00.


 
Publicerad 8.8.2014