Asioiminen syyttäjänvirastossa

Suomessa alueellinen syyttäjäntoimi on järjestetty syyttäjänvirastoittain.

Pohjanmaan syyttäjänvirasto huolehtii rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta toimialueellaan. Syyttäjänviraston päätoimipaikka sijaitsee Vaasassa ja palvelutoimistot ovat Kokkolassa ja Seinäjoella.
Viraston päällikkönä toimii johtava kihlakunnansyyttäjä Peter Levlin.

Asiointi

Toimipaikat ovat avoinna arkisin (ma - pe) klo 08:00 - 16:15.
Virallisen sähköpostin voi lähettää virastopostilaatikkoon osoitteeseen
pohjanmaa.sy(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at) -merkki korvataan @ -merkillä.
Palvelutoimistoon osoitetussa sähköpostissa viestin otsikossa tulee mainita
Kokkolan palvelutoimisto tai Seinäjoen palvelutoimisto.

Sakkovaatimuksen vastustaminen. Lomake ja ohjeet

 
Julkaistu 4.3.2014