Åklagaren är statens rättskipningsmyndighet, vars uppgift är att ansvara för att det straffrättsliga ansvaret fullföljs, dvs. att vid ett brott följer den påföljd som avses i lagen.

På dessa sidor finns allmän information om åklagarverksamheten. Specialfall och undantag behandlas inte.

Pressmeddelanden

12.12.2017

Nu är det möjligt att få lättillgänglig information om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet på den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi som administreras av myndigheter. En databank med temat grå ekonomi kommer att öppnas stegvis. På webbplatsen presenterar sig i det första skedet myndigheterna som upprätthåller lägesbilden, inklusive åklagarväsendet.

Läs mer»
Tillbaka till början |