Åklagaren är statens rättskipningsmyndighet, vars uppgift är att ansvara för att det straffrättsliga ansvaret fullföljs, dvs. att vid ett brott följer den påföljd som avses i lagen.

På dessa sidor finns allmän information om åklagarverksamheten. Specialfall och undantag behandlas inte.

Pressmeddelanden

Tillbaka till början |