Den brottsmisstänkte och åtalade

I förundersökningen ska den brottsmisstänkte bemötas som oskyldig, och han eller hon är inte skyldig att medverka till utredningen av det brott, som han eller hon misstänks för. Förundersökningsmyndigheter och åklagaren kan emellertid rikta flera slags tvångsmedel mot den misstänkte, såsom anhållande och husrannsakan. Eftersom man med tvångsmedel ingriper i målpersonens grundläggande rättigheter, har om tvångsmedel och om förutsättningarna för att använda dem detaljerat föreskrivits i tvångsmedelslagen.

Åklagarens uppgift är att redan under förundersökningen sörja för rättsskyddet för den brottsmisstänkte och också för andra parter.

 
Publicerad 20.7.2018