Strafföreläggande

Strafföreläggande är böter utfärdade av en åklagare för gärningar där påföljden är över 20 dagsböter eller som inte omfattas av förundersökningsmyndighetens behörighet. Strafföreläggandet kan handla om böter för motstånd mot person som upprätthåller ordningen eller böter på 21–28 dagsböter för överhastighet på 40 km/h på ett hastighetsbegränsningsområde på 60 km/h.

Strafföreläggandet föregås alltid av ett bötesyrkande av polisen. Åklagaren fastställer böterna i det elektroniska systemet och kan göra ändringar i dem.

 
Publicerad 24.1.2017