Åklagarväsendet

Åklagarna ingår i det självständiga åklagarväsende som verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde och som består av Riksåklagarämbetet som centralt ämbetsverk i Helsingfors samt av 11 lokala åklagarämbeten: åklagarämbetet i Helsingfors, i Västra Nyland, Östra Nyland, i Salpausselkä, i Västra Finland, i Inre Finland, i Österbotten, i Östra Finland, i Uleåborg och i Lappland samt landskapsåklagarämbetet i Åland. I de lokala åklagarämbetena finns på olika orter totalt 23 servicebyråer.

Åklagarna är cirka 370. Dessutom arbetar vid åklagarämbetet cirka 130 personer inom olika stöduppgifter.

Högsta åklagare och chef för åklagarna är riksåklagaren, som också är ämbetsverkschef för Riksåklagarämbetet. Vid Riksåklagarämbetet finns dessutom en biträdande riksåklagare som verkar med likadana behörigheter som riksåklagaren, samt statsåklagare och annan personal. Totalt arbetar vid ämbetsverket cirka 50 personer.

Till Riksåklagarämbetets huvuduppgifter hör att ombesörja styrningen, tillsynen och utvecklingen av centralförvaltningen vid åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet representerar också exempelvis i ärenden med anslutning till lagberedningsuppgifter och internationella relationer.

Till de lokala åklagarämbetenas verksamhetsområde hör en eller flera kommuner. Chefer för åklagarämbetena är de ledande häradsåklagarna. Vid åklagarämbetena arbetar dessutom häradsåklagare, biträdande åklagare som utbildas för åklagaruppgifter och stödpersonal. Häradsåklagarna kan specialisera sig på vissa brottsområden, såsom miljöbrott och ekonomiska brott.

Karta över åklagarämbetenas huvudkanslier och servicebyråer fr.o.m. 1.8.2014 (pdf, 0.04 Mt)
 
Publicerad 15.8.2018
Tillbaka till början |