Sökande av ändring

Tingsrättens dom kan överklagas i hovrätten . Anvisningar om sökande av ändring ger tingsrätten automatiskt, också utan att man ber om dem.

Också åklagaren överklagar ibland tingsrättens dom, oftast för att åtalet förkastats eller straffet blivit för lindrigt. Åklagaren kan också söka ändring till den dömdes fördel, till exempel för att lindra straffet.

 
Publicerad 21.2.2014