Rikoksesta epäilty ja syytetty

Esitutkinnassa on rikoksesta epäiltyä kohdeltava syyttömänä, eikä hänellä ole velvollisuutta myötävaikuttaa sen rikoksen selvittämiseen, josta häntä epäillään. Esitutkintaviranomaiset ja syyttäjä voivat kuitenkin kohdistaa epäiltyyn monenlaisia pakkokeinoja, kuten pidättämisen ja kotietsinnän. Koska pakkokeinoilla puututaan kohdehenkilön perusoikeuksiin, on pakkokeinoista ja niiden käyttämisen edellytyksistä säädetty yksityiskohtaisesti pakkokeinolaissa.

Syyttäjän tehtävänä on jo esitutkinnan aikana osaltaan huolehtia rikoksesta epäillyn ja muidenkin asianosaisten oikeusturvasta.

 
Julkaistu 20.7.2018