Muutoksenhaku

Käräjäoikeuden tuomiosta voi valittaa hovioikeuteen. Joissakin asioissa asianosaiset tarvitsevat jatkokäsittelyluvan, jonka myöntää hovioikeus. Ohjeet muutoksenhausta antaa käräjäoikeus.

Syyttäjä voi hakea muutosta käräjäoikeuden tuomioon, useimmiten syytteen hylkäämisen tai liian lievän rangaistuksen vuoksi tai tuomitun eduksi, esimerkiksi rangaistuksen lieventämiseksi.

 
Julkaistu 21.2.2014