Finlex

Talous- ja velkaneuvonta

Rahahuolia ei kannata murehtia yksin. Tukea kannattaa pyytää heti, jos jokin omassa tai läheisen taloudessa mietityttää.

Talous- ja velkaneuvojat auttavat sinua, kun olet huolissasi omasta taloudesta. Saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen.

Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa tai sitä on vähän.

Talous- ja velkaneuvonnasta saat apua myös velkatilanteeseen. Talous- ja velkaneuvoja muun muassa

  • selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi,
  • auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja
  • auttaa laatimaan maksusopimuksia.

Lisäksi talous- ja velkaneuvoja voi avustaa sinua järjestelylainan ja velkajärjestelyn hakemisessa.

Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on maksutonta ja sitä järjestää valtio. Neuvontaa antavat talous- ja velkaneuvojat sekä heitä avustavat oikeusapusihteerit. Neuvonta on luottamuksellista ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Oikeusaputoimistot kuuluvat valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireihin. Lue lisää organisaatiosta .

Julkaistu 19.4.2023