Organisaatio

Valtion oikeusaputoimistot

Valtiolla on oikeusaputoimistoja oikeusavun sekä talous- ja velkaneuvonnan antamista varten.

Valtion oikeusaputoimistoissa annetaan oikeusapuun oikeutetuille asianajopalveluja.

Oikeusaputoimistoissa annetaan myös talous- ja velkaneuvontaa yksityishenkilöille ja pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville ammatin- ja elinkeinonharjoittajille. Neuvontaa antavat talous- ja velkaneuvojat.

Oikeusaputoimistoja on 23 (ml Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto) ja ne sijaitsevat yleensä käräjäoikeuspaikkakunnilla. Oikeusaputoimistolla voi tarvittaessa olla useampi kuin yksi toimipaikka. Toimistoissa työskentelee julkisia oikeusavustajia oikeusapusihteereitä sekä talous- ja velkaneuvojia. Asiakas voi kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen, luontevinta on käyttää lähintä.

Oikeusaputoimiston esimiehenä toimii johtava julkinen oikeusavustaja. Suurimmissa toimistoissa on lisäksi talous- ja velkaneuvonnan yksikkövastaava. Toimistot kuuluvat hallinnollisesti oikeusapu- ja edunvalvontapiireihin, joita on kuusi ja joita johtaa viraston päällikkönä oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit

Suomi on jaettu kuuteen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin, jotka ovat

  • Etelä-Suomen
  • Itä-Suomen
  • Kaakkois-Suomen
  • Lounais-Suomen
  • Länsi- ja Sisä-Suomen sekä
  • Pohjois-Suomen

oikeusapu- ja edunvalvontapiirit.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit järjestävät oikeusapu- ja edunvalvontapalveluja sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja. Näitä palveluja tuottavat piirien oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot. Piirit vastaavat palveluiden tasapuolisesta tarjonnasta piirien alueella.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä johtaa viraston päällikkönä oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja. Piirin johtaja ja 2 hallintosihteeriä muodostavat piirin hallinnollisen yksikön. Heidän lisäkseen yksikössä voi toimia muita asiantuntijoita.

Hallinnollisessa yksikössä hoidetaan toimistojen hallintoon kuuluvat tehtävät kuten budjettivalmistelu, hankinnat, henkilöstön rekrytointi ja laskutusasiat lukuun ottamatta asiakaslaskutusta.

Jokaiseen piiriin kuuluu 3–4 oikeusaputoimistoa ja 3–4 edunvalvontatoimistoa. Oikeusaputoimiston esimiehenä toimii johtava julkinen oikeusavustaja ja edunvalvontatoimiston johtava yleinen edunvalvoja. Suurimmissa oikeusaputoimistoissa on lisäksi talous- ja velkaneuvonnan yksikkövastaava.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien yhteystiedot

Piirien y-tunnus: 0245974-7 (yhteinen kaikille piireille)

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Sähköpostiosoite: [email protected]

Postiosoite: Porkkalankatu 13 C, 00180 Helsinki

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Marjo Kurki, p. 029 56 61911, [email protected]

Piiriin kuuluvat Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot.

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Sähköpostiosoite: [email protected]

Postiosoite: Kauppakatu 20, 3. krs, 80100 Joensuu

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Päivi Koponen, p. 050 440 7013, [email protected]

Piiriin kuuluvat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot

Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Sähköpostiosoite: [email protected]

Postiosoite: Wähäjärvenkatu 6, 13200 Hämeenlinna

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Teemu Jokinen, p. 02956 61921, [email protected]

Piiriin kuuluvat Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Lappeenrannan ja Päijät-Hämeen oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot.

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Sähköpostiosoite: [email protected]

Postiosoite: Eerikinkatu 40-42, 20100 Turku

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Lasse Fager, p. 050 310 1682, [email protected]

Piiriin kuuluvat Ahvenanmaan, Rauman, Satakunnan ja Varsinais-Suomen oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot.

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Sähköpostiosoite: [email protected]

Postiosoite: PL 31, 40101 Jyväskylä

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Teija Hyytiäinen, p.029 56 61939, [email protected]

Piiriin kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot.

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Sähköpostiosoite: [email protected]

Postiosoite: Sepänkatu 5 A, 90100 Oulu

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Tapio Maakanen, p. 050-473 7641, [email protected]

Piiriin kuuluvat Kainuun, Lapin, Oulun ja Ylivieskan oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot.

Julkaistu 6.5.2024