Tarkista luottotietosi

Luottotietorekisteriote kertoo sinulle voimassa olevat maksuhäiriömerkinnät sekä niiden voimassaoloajat.

Sinulla on oikeus tarkistaa luottotietosi ilmaiseksi kerran 12 kuukaudessa (Luottotietolaki 11.5.2007/527 30 § tai EU:n yleinen tietosuoja-asetus). Lisätarkistukset voivat maksaa rekisterinpitäjän asettaman hinnan. Suomessa luottotietorekistereitä ylläpitävät Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy (Huom! Bisnode on nykyään osa Dun & Bradstreetiä, mutta käyttää edelleen myös Bisnode-nimeä).

Maksuhäiriömerkintöjen poistuminen

Maksuhäiriömerkintöjen voimassaoloaika muuttui 1.12.2022. Jatkossa maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon velan maksamisesta.

Kun olet maksanut velan kokonaan, sinun täytyy itse huolehtia siitä, että tieto maksusta merkitään luottotietoihisi (REF-merkintä). REF-merkintä ei tule luottotietorekisteriin automaattisesti. REF-merkintä luottotiedoissa tarkoittaa, että velka on maksettu.

Huomioithan, että Suomessa luottotietorekisteriä ylläpitää kaksi yritystä. Tieto velan maksamisesta tulee toimittaa molemmille rekisterinpitäjille.

Maksettuasi velan, REF-merkinnän saa luottotietorekisteriin jollain seuraavista tavoista:

 • Pyydä velkojaa ilmoittamaan luottotietorekisteriin tieto velan maksamisesta. Huomioithan, että velkoja saattaa periä maksun tiedon ilmoittamisesta.
 • Pyydä ulosottoa ilmoittamaan luottotietorekisteriin tieto velan maksamisesta. Ulosotto voi ilmoittaa tiedon vain niihin maksuhäiriömerkintöihin, jotka johtuvat ulosotosta (merkinnät UMV tai UMS).
 • Pyynnön maksuhäiriömerkinnän poistamisesta voi tehdä ulosoton sähköisen asiointipalvelun velallisen palvelun Viestit-osiossa aiheella Luottotiedot. Pyynnön voi tehdä myös sähköpostitse ulosotto.uo(at)oikeus.fi. Viestistä tulee käydä ilmi henkilön nimi ja syntymäaika. Maksuhäiriömerkintä poistetaan sen jälkeen, kun ilmoitus on käsitelty luottotietoyhtiössä.
 • Voit hankkia Ulosottolaitoksen sähköisestä asioinnista tai asiakaspalvelusta ”velallisen ulosottoasiat” -tositteen, josta näkyy tieto velan maksamisesta. Tosite tulee toimittaa rekisterinpitäjille (Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode).
 • Pyydä velkojalta tosite velan maksusta. Tositteen pitää sisältää seuraavat tiedot: velkojan ja velallisen nimi, maksettu summa, maksupäivä, tiedot velan yksilöimiseksi (esimerkiksi asianumero), maksuhäiriön koodi sekä rekisteröimispäivä. Tietojen avulla rekisterinpitäjä kohdentaa tiedon maksusta oikeaan merkintään.

Tarvittaessa katso lisäohjeita rekisterinpitäjien verkkosivuilta tai ole yhteydessä rekisterinpitäjään saadaksesi lisäohjeita.

Kun velka on vanhentunut lopullisesti, maksuhäiriömerkintä poistuu velallisen tai velkojan pyynnöstä. Tieto ei välity luottotietorekisteriin automaattisesti.

Tyypillisimmät maksuhäiriömerkinnät ja niiden voimassaoloajat

 • YVK, yksipuolinen tuomio velkomusasiassa. Voimassaoloaika kolme (3) vuotta.
 • SVK, velkomusasiassa annettu tuomio. Voimassaoloaika kolme (3) vuotta.
 • UMV, ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai muu este. Voimassaoloaika kolme (3) vuotta.
 • UMS, ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai muu este, kun velalliselta ei ole suppeassa ulosotossa löytynyt varoja velan suorittamiseksi. Voimassaoloaika kolme (3) vuotta. Tieto poistetaan rekisteristä heti, mikäli velka maksetaan ja tieto maksusta toimitetaan rekisterinpitäjälle.
 • UMP, ulosotosta aiheutuva maksuhäiriömerkintä, kun velallisen palkan, eläkkeen tai muun toistuvaistulon ulosmittaus tai sen sijaan tehty maksusuunnitelma on ollut voimassa viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana yhteensä vähintään 18 kuukauden ajan (pitkäkestoinen ulosotto). Voimassaoloaika kolme (3) vuotta. Merkintä poistetaan, kun ulosotto ilmoittaa velallisen pyynnöstä rekisterinpitäjälle pitkäkestoisen ulosoton päättymisestä.
 • OLK, henkilön ilmoittama oma luottokielto, ei maksuhäiriö. Voimassaoloaika kaksi (2) vuotta.

Oma luottokielto

Voit asettaa itsellesi oman luottokiellon, joka vaikeuttaa uusien luottojen saamista. Oma luottokielto-merkintä auttaa pysäyttämään velkakierteen. Se estää myös muita ottamasta velkaa sinun henkilöllisyydelläsi ja sinun nimiisi, jos epäilet, että henkilötietojasi on joutunut vääriin käsiin.

Oma luottokielto on maksullinen (15-20 €) ja sen voimassaoloaika on kaksi vuotta. Merkinnän voi halutessaan itse poistaa ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Huomioithan, että oma luottokielto kannattaa ilmoittaa sekä Suomen Asiakastieto Oy:n että Bisnode Finland Oy:n luottotietorekistereihin.

Voit myös kieltää tietojesi luovuttamisen ilmoittamalla asiasta Digi- ja väestötietovirastoon (ent. Maistraatti). Tietoihisi voidaan merkitä muun muassa suoramarkkinointikielto, yhteystietojen luovutuskielto sekä asiakasrekisterin päivityskielto. Lisätietoa tietojen luovutuskielloista saat Digi- ja väestötietovirastosta.

Oma luottokielto, Bisnode (maksullinen)

Oma luottokielto, Asiakastieto (maksullinen)

Jouduitko tietovuodon tai tietomurron kohteeksi? (suomi.fi)

Kiellä tietojesi luovuttaminen Digi- ja väestötietoviraston sivuilla.

Julkaistu 14.3.2023