Asessorin viranhaku

Asessorin virat

Hovioikeudessa, hallinto-oikeudessa, markkinaoikeudessa, työtuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa voi olla koulutustarkoituksessa määräajaksi täytettäviä asessorin virkoja. Virkaan nimitetään kolmeksi vuodeksi. Tuomarinkoulutuslautakunta julistaa vuosittain avoinna olevat asessorin virat haettaviksi. Hakuilmoituksessa esitetään, mihin tuomioistuimeen kukin virka on sijoitettu.

Asessorin kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet

Asessoriksi nimitettävän tulee täyttää tuomioistuinlain 10 luvun 1 §:ssä säädetyt tuomarin yleiset kelpoisuusvaatimukset, joiden mukaan edellytetään oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamista. Lisäksi edellytetään vähintään kolmen vuoden kokemusta tuomarin, tuomioistuimen esittelijän tai valmistelijan, syyttäjän, asianajajan tai oikeusavustajan tehtävästä taikka muusta sellaisesta lakimiestehtävästä, jonka voidaan katsoa antavan valmiuksia tuomarin tehtävään. Edellytyksenä on lisäksi, että asessoriksi nimitettävä suorittaa hyväksytysti esivalintakokeen, jossa osoitetaan tuomarin tehtävässä toimimista koskevien keskeisten säännösten ja yleisten periaatteiden tuntemus.

Asessorin suomen ja ruotsin kielen taitoa koskeviin vaatimuksiin sovelletaan tuomioistuinlain 10 luvun 9 §:ää, ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen valittavan asessorin osalta Ahvenanmaan maakunnassa valtion palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitaidosta annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksiä. Niiden mukaan nimitettävällä on oltava tuomioistuimen tuomiopiirin väestön enemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä yksikielisessä tuomioistuimessa toisen kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito. Kaksikielisessä tuomioistuimessa edellytetään toisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Hakeminen

Asessorin määräaikaista virkaa haetaan tuomarinkoulutuslautakunnalle osoitetulla hakemuksella hakuilmoituksessa todettuna hakuaikana. Hakuilmoitus julkaistaan vuosittain marraskuussa muun ohella valtion avointen työpaikkojen sivustolla (valtiolle.fi), oikeuslaitoksen sivustolla (oikeus.fi) ja TE –palveluiden Avoimet paikat -sivustolla (te-palvelut.fi).

Koeaineisto

Kokeeseen osallistuminen edellyttää koeaineistoon perehtymistä. Koeaineisto julkaistaan vuosittain tammikuussa.


Lisätietoja asessorin tehtävän sisällöstä tuomioistuimissa antavat:

-Helsingin hovioikeus: kansliapäällikkö Hanna Nikkilä, p. 029 56 40600, hanna.nikkila(at)oikeus.fi

-Turun hovioikeus: ma. kansliapäällikkö Nina Ovaska , p. 029 56 41201, nina.ovaska(at)oikeus.fi

-Rovaniemen hovioikeus: kansliapäällikkö Hannu Gyldén, p. 029 56 41820, hannu.gylden(at)oikeus.fi

-Itä-Suomen hovioikeus: kansliapäällikkö Olli Hyvärinen, p. 029 56 41430, olli.hyvarinen(at)oikeus.fi

-Vaasan hovioikeus: hallinnollinen notaari Tiina Holm, p. 029 56 41662, tiina.holm(at)oikeus.fi

-Ahvenanmaan hallintotuomioistuin: laamanni Kristina Fagerlund, p. 029 56 50259, kristina.fagerlund(at)om.fi

-Hämeenlinnan hallinto-oikeus: ylituomari Ann-Mari Pitkäranta, p. 029 56 42289, ann-mari.pitkaranta(at)oikeus.fi

-Turun hallinto-oikeus: ylituomari Ritva Isomoisio, p. 029 56 42401, ritva.isomoisio(at)oikeus.fi

-Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: hallinto-oikeustuomari Riitta Arjas, p. 029 56 42832, riitta.arjas(at)oikeus.fi

-Vaasan hallinto-oikeus: hallintopäällikkö Elina Peltoniemi, p. 029 56 42736, elina.peltoniemi(at)oikeus.fi

-Markkinaoikeus: ylituomari Kimmo Mikkola, p. 029 56 43322, kimmo.mikkola(at)oikeus.fi

-Vakuutusoikeus: kansliapäällikkö Paula Sorjonen, p. 029 56 43251, paula.sorjonen(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at) -merkintä korvataan @ -merkillä.

 
Julkaistu 5.3.2019