Koulutuksen kehittäminen

Tuomarinkoulutuslautakunnan tuomioistuinlaissa (673/2016) säädettynä tehtävänä on huolehtia tuomioistuinten jäsenille, esittelijöille, valmistelijoille, käräjänotaareille ja muulle henkilöstölle järjestettävän koulutuksen suunnittelusta yhteistyössä oikeusministeriön (1.1.2020 alkaen Tuomioistuinviraston) ja tuomioistuinten kanssa.

 
Julkaistu 6.6.2019