Ohjeita tuomarin viran hakijoille

Hakeminen

Tuomarin virkaa haetaan sen auki julistaneelta tuomioistuimelta kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää ajantasainen nimikirjaote tai tarvittavat todistukset tutkinnosta ja työkokemuksesta.

Hakemukseen on syytä kirjata hakijan ajantasaiset yhteystiedot, joihin tuomarinvalintalautakunta voi lähettää lausumapyyntöjä tai muita asiakirjoja. Mikäli yhteystietoihin tulee muutoksia hakemuksen toimittamisen jälkeen, on muutoksista toimitettava tieto viran auki julistaneelle tuomioistuimelle tai tuomarinvalintalautakunnalle.

Mikäli hakija on hakenut samanaikaisesti useita eri tuomarin virkoja, on tästä hyvä olla maininta hakemuksessa samoin kuin haettujen virkojen etusijajärjestys.

Hyvässä hakemuksessa on lisäksi seuraavat tiedot:

Koulutus

  • Kelpoisuusvaatimuksena olevan oikeustieteellisen tutkinnon suorittamisajankohta ja yliopisto sekä muut virkatehtävien hoitamisen kannalta hyödylliset tutkinnot samoin tiedoin.
  • Selostus hakijan kielitaidosta ja sen tasosta erityisesti kelpoisuusvaatimuksena olevan kielitaidon osalta.

Aikaisempi työkokemus

  • Nykyinen sekä aikaisemmat merkittävimmät palvelussuhteet OTM-tutkinnon suorittamisen jälkeen ja kuvaus niihin kuuluneista pääasiallisista lakimiestehtävistä.
  • Tuomioistuinkokemuksen osalta selostus siitä, minkälaisia asioita hakija on käsitellyt ja muu mahdollinen toiminta tuomioistuimessa (esimerkiksi riita-asian sovittelijana toimiminen, viraston luottamustehtävät, viraston sisäiset sijaisuudet jne.).
  • Hakijan tulee myös tarkistaa, että nimikirjaotteessa on hakijan henkilötunnus ja että siihen kirjatut tiedot palvelussuhteista on merkitty oikein.

Luottamustoimet

  • Toiminta lakimies- tai tuomarijärjestöissä, ministeriön työryhmässä jäsenenä tai muissa vastaavissa luottamustehtävissä.

Sivutoimet

  • OTM-tutkinnon suorittamisen jälkeiset sivutoimet, koulutus- tai opetustehtävissä toimiminen sekä tieteellinen julkaisutoiminta.

Muu perehtyneisyys

  • Hakemuksen lopussa voi tuoda esille omaa muuta perehtyneisyyttä viran tehtävänalaan ja siihen liittyvää erikoisosaamista.

Hakemuksen peruuttaminen

Hakijoita, jotka ovat saaneet vastaavan viran samasta virastosta, ei oteta huomioon nimitysesitystä harkittaessa.

Muussa tapauksessa (esimerkiksi hakijan saatua viran toisesta virastosta) tulee hakijan toimittaa peruutus kirjallisesti joko viran auki julistaneelle tuomioistuimelle tai suoraan tuomarinvalintalautakunnalle. Peruutuksesta tulee käydä ilmi mitä viranhakua peruutus koskee.

 
Julkaistu 22.6.2016