Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

7.11.2019
Asiakohtainen palkkio kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa – Palkkion korottaminen – Erityiset syyt – Asian hoitaminen vieraalla kielellä
1.11.2019
Kansalaisuus - Kielitaitoedellytys - Ammatillisen perustutkinnon tutkintokieli
25.9.2019
Opiskelijan kurinpito – Kirjallinen varoitus – Päätöksen tiedoksianto – Tavallinen vai todisteellinen tiedoksianto – Velvoittava päätös – Salassapitomerkintä
19.9.2019
Ennakkoratkaisu – Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Vuokraustoimintaa harjoittava yhtiö
19.9.2019
Ajo-oikeus - Väliaikainen ajokielto - Ajoterveydentilan ja ajokunnon valvonta
19.9.2019
toimivaltainen hallinto-oikeus – työntekijän oleskelulupa – turvapaikanhakija
19.9.2019
Kansainvälinen suojelu – uusintahakemus – lyhyt aika
10.9.2019
Hyvä hallinto – Luottamuksen suoja – Ehdollinen sijaisapupäätös – Raukeaminen – Kustannusten korvaaminen – Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki
12.8.2019
Ympäristönsuojelulaki - Ojitus – Jätevesien johtaminen toisen alueella – Ojitus pohjavesialueella
9.8.2019
Kansalaisuusasia - Henkilöllisyyden luotettavan selvittämisen ensisijaisuus - Kielitaitoedellytys
 
Julkaistu 26.11.2014