Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

19.7.2017
Perustevalitus – Pysäköintivirhemaksu – Korotus - Tiedoksisaanti
12.7.2017
Jätelaki - Yksittäisen määräyksen antaminen - Hallintopakko - Viranhaltija - Toimivalta
28.6.2017
Kiinteistön kauppa – Lainavakuus - Luovutusvoitto
26.6.2017
Vesilaki - Hallintopakko - Toimivalta - Ojitus
20.6.2017
Ympäristönsuojelulaki - Ympäristölupa - Varovaisuusperiaate - Turvetuotanto - Happamat sulfaattimaat
20.6.2017
Vartijaksi hyväksymisen peruuttaminen – Törkeä petos – Kaksoisrangaistavuus – Vartijaksi sopivuus – Suhteellisuusperiaate – Kohtuusperiaate – Varoitus
16.6.2017
Elinkeinotulon verotus - Osakeyhtiö - Osittaisjakautuminen - Liiketoimintakokonaisuus - Kiinteistöt
2.6.2017
Ympäristönsuojelulaki - Valitusoikeus - Asianosainen - Teollisuuslaitos
1.6.2017
Miljöskyddslagen - Vindkraftverk - Bullermätning - Förvaltningstvång - Godkänd bullermätningsplan - Föreläggande av nya mätningar - Grundad anledning - Förfarande vid förvaltningstvång - Hörande - Myndighetens utredningsskyldighet
Ympäristönsuojelulaki - Tuulivoimala - Melumittaus - Hallintopakko - Hyväksytty melumittaussuunnitelma - Velvoittaminen uusiin mittauksiin - Perusteltu aihe - Hallintopakkomenettely - Kuuleminen - Viranomaisen selvittämisvelvollisuus
1.6.2017
Rikslagstiftning – Landskapslagstiftning – Kommunalärende – Initiativ om ändring av detaljplan – Markägare – Överklagbarhet – Planläggning i kommunal regi kontra planläggning i privat regi
 
Julkaistu 26.11.2014