Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

5.6.2020
Lahjavero – Vaihtosopimus – Osakevaihto – Vastike – Käyvän arvon alittava hinta
25.5.2020
Valitusoikeus – Asianosainen – Edunvalvontavaltuutus – Edunvalvontavaltuutuksen peruuttaminen – Uusi edunvalvontavaltuutus
22.5.2020
Saamelaisen kulttuurin harjoittaminen - Oikeus omaan kulttuuriin - Tenojoen jokilaakso - Paikkakuntalaisen kalastusoikeus - Yleinen paikkakuntalaislupa - Asuinpaikkaperusteinen kalastusoikeus - Perusoikeuksien sallittu rajoittaminen
19.5.2020
Kiinteistövero - Kaivosalue - Metsämaa - Verotusarvo - Käypä arvo
8.5.2020
Ulkomaalaisasia - Työntekijän oleskelulupa - Toimeksiantajan valitusoikeus - Työnantajan käsite
6.4.2020
Kunnallinen viranhaltija – Virkasuhteen irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla – Irtisanottavan valinta – Valinnassa käytetyt perusteet – Viranhaltijan käytettävyys työnantajan tarpeisiin – Viranhaltijan henkilöstä johtuvat syyt
2.4.2020
Ulkomaalaisasia - Perheenyhdistäminen - Toimeentuloedellytys - Toimeentuloedellytyksestä poikkeaminen - Poikkeuksellisen painava syy - Turvapaikan saanut perheenkokoaja - Perheenjäsenen oleskelulupahakemuksen jättäminen määräajan jälkeen - Tehokkuusperiaate - Ulkomaalaislaki 114 § 4 momentti
1.4.2020
Maksutalletus – Tallettaminen – Valitusoikeus
31.3.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Valitusoikeus – Tuulivoima – Poikkeaminen – Kaavamääräys – Oikeussuojan tarve
13.3.2020
Toimeentulotuki – Huomioon otettavat tulot – Työmatkameno – Laki toimeentulotuesta 11 § 2 mom.
 
Julkaistu 26.11.2014