Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

19.2.2019
Kunnallisvalitus - Viranhaltijan palkkavaatimus - Varallaolo - Työaika - Lepoaika - Virkaehtosopimusmääräykset - Varallaolokorvaus
11.2.2019
Valmistevero - Nuuska - Verovelvollisuus - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Hallussapito - Kaupallinen tarkoitus
6.2.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus - Osakkeiden myynti - Luovutustappio - Veron kiertäminen
23.1.2019
Ympäristönsuojelulaki – BAT-päätelmät – BAT-päästötasoa lievemmät raja-arvot – kustannusten ja ympäristöhyötyjen vertailu – lupamääräysten tarkistaminen – luvan myöntämisen edellytykset
23.1.2019
Ympäristönsuojelulaki – Koetoimintailmoitus – Koeluonteinen toiminta – Koeluonteisen toiminnan keskeyttäminen – Jälkivalvonta
17.1.2019
Lahjavero – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdos – Veronhuojennus – Maatilakokonaisuus – Omistus
4.1.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus - Osinko - Omistussuhteiden muutos - Osakkeiden lahjoitus - Osingonjakopäätös - Osingon maksaminen - Oikea verovelvollinen
4.1.2019
Ampuma-ase - Aselupien peruuttaminen - Muu rikos - Toisen turvallisuutta vaarantava elämäntapa tai käyttäytyminen - Liikenneturvallisuuden vaarantaminen - Kuolemantuottamus - Luvanhaltijan sopimattomuuden arviointi
3.1.2019
Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Poissuljenta – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastainen teko
21.12.2018
Elinkeinotulon verotus – Menetyksen vähennyskelpoisuus – Lainasaaminen emoyhtiöltä – Konserniyhtiö – Kommandiittiyhtiö – Määräysvalta
 
Julkaistu 26.11.2014