Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

14.2.2020
Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Perheenjäsen henkilökohtaisena avustajana -Työaikalaki - Sunnuntaityökorvaus
12.2.2020
Ennakkoratkaisu – Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Työnantajan sairausvakuutusmaksu – Henkilökuntaetu – Lastenhoito – Luontoisetu
10.2.2020
Vakuutustoiminta - Toimilupa - Finanssivalvonnan toimivalta - Vertaisvakuuttamisen palvelu
29.1.2020
Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Työntekijän jatkolupa - Yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle - Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen - Myönteinen osapäätös
29.1.2020
Valitusoikeus - Maaseutuelinkeinoviranomainen
27.1.2020
Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen – kuormitus ympäristöön – huomattavan vähäinen kuormitus – lain tulkinta
27.1.2020
Hallintopakkoasia – Ympäristönsuojelulaki – Luonnonsuojelulaki – Ympäristövastuulaki – Ympäristövastuuasetus - Merkittävä vesistön pilaantuminen – Luontovahinko – Suotuisa suojelutaso – Perustila – Luonnonvarapalvelu - Vuollejokisimpukka
21.1.2020
Tuloverotus - Väliyhteisötulo - Tulon realisoituminen - Määräysvalta - Jaksotus - Verosopimus - Luovutusvoitto
10.1.2020
Maankäyttö- ja rakentaminen - Hallintopakko - Uhkasakon tuomitseminen - Uhkasakon kohdistaminen - Käyttö- ja hallintaoikeus
3.1.2020
Arvonlisävero - Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet - Palvelun myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen lastin välittömiä tarpeita varten - Lastin nostopalvelu
 
Julkaistu 26.11.2014