Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

4.12.2018
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Kuljetuspalvelusta perittävä maksu – Koulumatkatuki – Yhdenvertaisuus – Kohtuulliset mukautukset
3.12.2018

Sähkön syöttötariffijärjestelmä - Tuotantotuki - Veron peruste
27.11.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Pääomatulo – Pääomatulojen hankkimisesta johtuneet menot –
Rahoitusvastike –Kiinteistöosakeyhtiö – Lomahuoneisto
22.11.2018
Perusopetuslaki – Henkilökohtainen avustaja – Huostaanotto – Puhevalta
20.11.2018
Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Palvelun järjestämistapa - Ostopalvelu - Omaisen toimiminen henkilökohtaisena avustajana
30.10.2018
Kiinteistövero - PVC-halli - Kiinteistön käsite - Rakennus - Rakennelma - Pysyvyys - Käyttötarkoitus
26.10.2018
Valmistevero - Nuuska - Verovelvollisuus - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Hallussapito - Kaupallinen tarkoitus
26.10.2018
Valmistevero - Nuuska - Verovelvollisuus - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Hallussapito - Kaupallinen tarkoitus
26.10.2018
Valmistevero - Nuuska - Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet - Yksityishenkilön tuomiset - Oma käyttö - Kaupallinen käyttö - Verotettava määrä - Selvitysvelvollisuus
18.10.2018
Elinkeinotulon verotus – Yritysjärjestely – Liiketoimintasiirto – Liiketoimintakokonaisuus – Osakkeiden siirto
 
Julkaistu 26.11.2014