Yleiset tuomioistuimet
Hallintotuomioistuimet
«oikeus.fi Suomeksi - På svenska - In English

Tuomioistuimet

Tuomioistuimet

Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

11.5.2017
Lapsen huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Sijoittaminen vanhempansa hoidettavaksi – Hallinto-oikeuden toimivalta - Tutkimatta jättäminen
11.5.2017
Toimeentulotuen takaisinperintä - Avopuoliso - Lapsi - Elatusvelvollisuus
11.5.2017
Autoverolaki - Virhemaksu - Kolmen vuoden määräaika
9.5.2017
Kunnallisasia – Sähköinen tiedoksianto – Suostumus – Valitusajan laskeminen
5.5.2017
Autovero - Veron osuus - Veroprosentti - Maahan tuotu ajoneuvo - Verottomat erät - Toimituskulut - Tarvikkeet - EU-oikeus - Syrjivyys
2.5.2017
Landskapslagstiftning – Detaljplan utarbetad av markägare – Avsaknaden av generalplan – Omfattningen av konsekvensbedömningar – Industriell verksamhet
6.4.2017
Arvonlisävero - Vähennysoikeus - Pysäköintitoiminta
23.3.2017
Landskapslagstiftning – Miljötillstånd – Motorsportbana – Tillståndsförutsättningar – Negativ miljöpåverkan – Buller – Oskälig olägenhet – Skada på naturen och dess funktioner – Förhållandet mellan landskapets miljöskyddslag och naturvårdslag – Integrationsprincipen
20.3.2017
Perintöverotus - Lesken hallintaoikeus asuntoon - Tasinkoprivilegi - Puolesta määrästä -periaate - Fiktiivisen osituksen periaate - Puolittamisperiaate - Hallintaoikeuden arvon laskeminen
17.3.2017
Maisematyölupa, luvan voimassaolon jatkaminen työn loppuunsaattamiseksi, luvan raukeaminen, hakemuksen määräaika
 
Julkaistu 26.11.2014