Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

17.4.2019
Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Yhtäjaksoisen asumisajan katkeami-nen – Painavat henkilökohtaiset syyt
15.4.2019
Eläinsuojelu - Kissojen pitopaikka - Karkaamisvaara ja turvallisuus - Ulkoilu ilman valvontaa - Eläinsuojelulaki 42 §
15.4.2019
Ampuma-ase – Aselupa – Deaktivoitu sinko – Kertalaukauskivääri – Ampumaurheilu- ja harrastusperuste – Muu ase – Soveltuvuus ilmoitettuun käyttötarkoitukseen – Ampuma-aselain 44 §:n 3 momentin soveltaminen
5.4.2019
Toimeentulotuki – Vuokravakuus ¬– Maksusitoumus – Huomioitava meno – Toimeentulotukilaskelma
29.3.2019
Tulovero - Luovutusvoittovero - Luovutustappio - Luovutus - Luovutushinta - Vastike - Kauppahinta nolla euroa
25.3.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Hallintovalitus – Yleiskaavan laatimiskustannusten korvaaminen – Taksan lainvastaisuus – Soveltamatta jättäminen
13.3.2019
Tuloverolain 69 b § - Työnantajan kustantama koulutus - Työnantajan intressi - Eläinlääkäri - Ennakkoperintää koskeva ennakkoratkaisu
11.3.2019
Ympäristönsuojelulaki – jätteenpolttoasetus – jätteen polttaminen – savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätevedet – käsiteltyjen jätevesien johtaminen muualle kuin vesistöön – raja-arvojen asettaminen
1.3.2019
Ennakkoratkaisu – Kuluva käyttöomaisuus – Lisäpoisto – Pankkirakennukset – Toimintaympäristön muutos
1.3.2019
Mielenterveysasia – Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito – Hoidon jatkaminen – Alistus – Sairaalan ulkopuolinen lääkäri – Ulkopuolisen lääkärin riippumattomuus
 
Julkaistu 26.11.2014