Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

21.7.2020
Rättegångsavgift – uppenbar oskälighet – överklagbarhet – besvärsförbud
Oikeudenkäyntimaksu - ilmeinen kohtuuttomuus – valituskelpoisuus - valituskielto
21.7.2020
Ympäristölupa - Peruutettu lupahakemus - Lupahakemuksen peruutus lupapäätöksen antamisen jälkeen - Muutoksenhakuvaiheessa tehty lupahakemuksen peruutus - Lupahakemuksen peruutuksen merkitys
15.7.2020
Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 267 artikla – Ranskalainen yhtiömuotoinen sijoitusrahasto – Suomesta saatu tulo – Lähdevero – Tuloverolaki 20 a § – Rinnastettavuus – Sijoittautumisvapaus – Pääomien vapaa liikkuvuus
10.7.2020
Sähköturvallisuuslaki – Sähköpätevyys – Sähköturvallisuustutkinto – Pätevyydenarviointilaitos – Tutkinnon arvostelua koskeva muutoksenhaku – Muutoksenhakutie – Tukesin toimivalta
9.7.2020
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Epäaito factoring – Rahoituspalvelu – Luotonanto
29.6.2020
Rekisteröinti arvonlisäveroasiassa - Kiinteän toimipaikan muodostuminen - Hissien asennustoiminta - Urakointikohteiden kesto
8.6.2020
Tuloverotus - Osakaslaina - Osakkeiden hankinta - Omistusosuus verovuoden päättyessä - Lain sanamuoto
5.6.2020
Lahjavero – Vaihtosopimus – Osakevaihto – Vastike – Käyvän arvon alittava hinta
25.5.2020
Valitusoikeus – Asianosainen – Edunvalvontavaltuutus – Edunvalvontavaltuutuksen peruuttaminen – Uusi edunvalvontavaltuutus
22.5.2020
Saamelaisen kulttuurin harjoittaminen - Oikeus omaan kulttuuriin - Tenojoen jokilaakso - Paikkakuntalaisen kalastusoikeus - Yleinen paikkakuntalaislupa - Asuinpaikkaperusteinen kalastusoikeus - Perusoikeuksien sallittu rajoittaminen
 
Julkaistu 26.11.2014