Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

25.9.2017
Oikeusapu - Ratkaisupyyntö - Turvapaikka-asia - Hallintomenettelyvaiheessa tehty oikeusapuhakemus - Oikeusavun myöntämättä jättäminen - Oikeudellisen avustamisen tarpeellisuus - Oikeuden väärinkäyttäminen - Hakemushistoria - Oikeusturvan takeet
20.9.2017
Elinkeinotulon verotus – Konserniavustus – Vähennyskelpoinen meno – Holdingyhtiö – Liiketoiminnan harjoittaminen
20.9.2017
Perintätoimi - Maksuvaatimus - Varoitus
11.9.2017
Veronkuittaus - Konkurssi - Kiinteistövero - Ennen konkurssin alkua syntynyt verovelka - Konkurssipesän saatava
1.9.2017
Taksinkuljettajan ajolupa – Hakemuksen hylkääminen – Henkilökohtaiset ominaisuudet – Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta – Kohtuullisuus – Suhteellisuusperiaate – Elinkeinon harjoittaminen – Perusoikeusmyönteinen laintulkinta
1.9.2017
Ympäristönsuojelulaki - Hallintopakkoasia - Tuulivoimala - Ympäristöluvan tarve - Mahdollinen
kohtuuton rasitus - Meluvaikutus - Melun luonne - Välkevaikutus
11.8.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoitto - Pääomanpalautus - SVOP-rahasto - Hankintameno-olettama - Erityissäännös
4.8.2017
Oikeusapu – Ratkaisupyyntö - Vammaispalveluasia – Vajaavaltaisen oikeus oikeusapuun – Oikeusavun hakeminen - Puhevalta
19.7.2017
Perustevalitus – Pysäköintivirhemaksu – Korotus - Tiedoksisaanti
12.7.2017
Jätelaki - Yksittäisen määräyksen antaminen - Hallintopakko - Viranhaltija - Toimivalta
 
Julkaistu 26.11.2014