Yleiset tuomioistuimet
Hallintotuomioistuimet
«oikeus.fi Suomeksi - På svenska - In English

Tuomioistuimet

Tuomioistuimet

Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

23.3.2017
Landskapslagstiftning – Miljötillstånd – Motorsportbana – Tillståndsförutsättningar – Negativ miljöpåverkan – Buller – Oskälig olägenhet – Skada på naturen och dess funktioner – Förhållandet mellan landskapets miljöskyddslag och naturvårdslag – Integrationsprincipen
20.3.2017
Perintöverotus - Lesken hallintaoikeus asuntoon - Tasinkoprivilegi - Puolesta määrästä -periaate - Fiktiivisen osituksen periaate - Puolittamisperiaate - Hallintaoikeuden arvon laskeminen
17.3.2017
Maisematyölupa, luvan voimassaolon jatkaminen työn loppuunsaattamiseksi, luvan raukeaminen, hakemuksen määräaika
15.3.2017
Arvonlisävero – Yhtymä
14.3.2017
Vammaispalvelu – Asunnon muutostyö – Välttämättömät muutostyöt – Perusparannus – Asian uudelleen käsitteleminen – Hallinto-oikeuden päätöksen sitovuus – Hallintoviranomaisen toimivalta
6.3.2017
Yleisesti verovelvollinen – Ulkomailla asuva luonnollinen henkilö – Ulkomaantulot – Arvopaperikauppa – Luovutustappio – Vähennyskelpoisuus – Verosopimus – Yhdysvallat – Symmetriaperiaate – Tulonhankkimiskulut
20.2.2017
Luotonantaja - Vertaislaina
20.2.2017
Ampuma-ase - Hallussapitolupien peruutus - Reformatio in peius -kielto
16.2.2017
Ulkomaalaisasia – Toissijaisen suojeluaseman lakkauttaminen – Kirkukin turvallisuustilanne – Toissijaisen suojeluaseman myöntämiseen johtaneet olosuhteet – Pysyvä ja merkittävä muutos
16.2.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Irak – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Käännyttäminen kotimaahan – Kirkukin turvallisuustilanne
 
Julkaistu 26.11.2014