Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

12.8.2019
Ympäristönsuojelulaki - Ojitus – Jätevesien johtaminen toisen alueella – Ojitus pohjavesialueella
9.8.2019
Kansalaisuusasia - Henkilöllisyyden luotettavan selvittämisen ensisijaisuus - Kielitaitoedellytys
9.8.2019
Vesilaki – Vesitalouslupa – Pienvenesatama – Käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen – Oman
hallinnan edellytys
16.7.2019
Ennakkoperintä – Rajoitetusti verovelvollinen – Lähdevero – Lähdeverokortti – Lyhytkestoinen toiminta – Ei kiinteää toimipaikkaa – Verosopimukseton tilanne
3.7.2019
Arvonlisäverotus - Ennakkoratkaisu - Kevytyrittäminen - Laskutuspalvelu - Muodollinen työsuhde
3.7.2019
Viisumi - Viisumihakemuksen epääminen - Uhka yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle, kansanterveydelle tai kansainvälisille suhteille - Verovelka
26.6.2019
kirjallinen varoitus - pappi - avioliittoon vihkiminen - Suomen evankelis-luterilainen kirkko - kirkon avioliittokäsitys - pappisviran velvollisuudet – pappislupaus - sukupuolineutraali avioliittolaki
18.6.2019
Luottamustoimista pidättäminen – Lex Kittilä - Kuntalaki 109 a § - kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaaminen
13.6.2019
Ennakkoperintä - Veronkorotus - Ennakonpidätysvelvollisuus - Ennakonpidätyksen ajankohta - Korko - Osakkaan antaman lainan korko - Koron lisääminen velan pääomaan
11.6.2019
Kunnallisvalitus – Harkinnanvarainen avustus – Vauvaperheiden avustus – Vuosituloihin sidottu avustuksen määrä – Syrjintä muun henkilöön liittyvän syyn perusteella
 
Julkaistu 26.11.2014