Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

20.4.2018
Ampuma-ase - Hankkimislupa - Metsästysperuste - Luotettava selvitys metsästysharrastuksesta
18.4.2018
Handlingsoffentlighet – Offentlig för allmänheten – Val av stadsdirektör – Headhunting – Avsaknad av samtycke till tjänst
Asiakirjajulkisuus – Yleisöjulkisuus – Kaupunginjohtajan valinta – Headhunting – Puuttuva suostumus virkaan
12.4.2018
Yksityinen sosiaalipalvelu – Rekisteriin merkitseminen – Steiner-päiväkoti – Henkilöstön kelpoisuus – Steinerpedagoginen varhaiskasvattaja
9.4.2018
Banlagen - Järnvägens skyddsområde - Avlägsnandet av riskfyllda träd - Underrättelse innan åtgärden vidtas - Kungörelse - Hörande - Myndighetens utredningsskyldighet - Ratalaki - Rautatien suoja-alue - Riskipuiden poisto - Toimenpiteeseen ryhtymisestä ilmoittaminen - Kuulutus - Kuuleminen - Viranomaisen selvittämisvelvollisuus
9.4.2018
Katselmus – Yksityiselämän suoja – Kotirauha – Tosiseikkojen selvittäminen – Välipäätös
16.3.2018
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Lähikunta – Maantieteellinen rajakunta – Kohtuullinen kuljetuspalvelu
15.3.2018
Maataloustuki – Täydentävien ehtojen valvonta – Valvonnan seuraamus – Tukipäätös – Välitön vaikutus – Oikaisumenettely – Muutoksenhakuoikeus – Tutkimatta jättäminen
12.3.2018
Työsuojeluviranomainen – Aluehallintovirasto – Viranomaisen toimivalta – Poikkeuslupa – Pätevyyskirja – Pätevyyskirjan voimassaolo – Räjäytystyö – Panostaja
11.3.2018
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista - Orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle koskeva rajoitus - Poikkeuksen myöntämisperusteet - Selvitysten riittävyys
8.3.2018
Vammaispalvelu – Vaikeavammainen – Asunnon muutostyöt – Porrashissi – Tavanomainen elämän toiminto – Ikääntyminen
 
Julkaistu 26.11.2014