Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

22.10.2020
Ennakkoratkaisu - Yritysjärjestely - Kokonaisjakautuminen - Sarjatoimi - Veron kiertäminen
6.10.2020
Apteekkilupa - Apteekkiluvan myöntäminen - Luvan hakijoiden vertailu - Ulkomailta kertyneen ammattikokemuksen huomioon ottaminen - Suomessa proviisoriksi laillistamisen merkitys - Unionin oikeus - Sijoittautumisvapaus
18.9.2020
Toimeentulotuki - Huomioon otettavat varat - Säästynyt toimeentulotuki
1.9.2020
Perustoimeentulotuki – Toimeentulotukeen oikeuttavat menot – Tarpeellisen suuruisena huomioon otettavat terveydenhuoltomenot - Harkinnanvaraisen kuntoutuksen kustannukset - Omavastuuosuus
28.8.2020
Arvonlisävero - Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Vakuutuspalvelun määritelmä - Riippumaton toimija - Jatkotakuu
26.8.2020
Maatilatalouden verotus - Maataloutta harjoittava osakeyhtiö - Nettovarallisuus - Suoriteperusteella laadittu tase - Varallisuusarvo
17.8.2020
Kiinteistöjen ja asuntojen välitys – Varoitus – Palveluksessa olo
21.7.2020
Rättegångsavgift – uppenbar oskälighet – överklagbarhet – besvärsförbud
Oikeudenkäyntimaksu - ilmeinen kohtuuttomuus – valituskelpoisuus - valituskielto
21.7.2020
Ympäristölupa - Peruutettu lupahakemus - Lupahakemuksen peruutus lupapäätöksen antamisen jälkeen - Muutoksenhakuvaiheessa tehty lupahakemuksen peruutus - Lupahakemuksen peruutuksen merkitys
15.7.2020
Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 267 artikla – Ranskalainen yhtiömuotoinen sijoitusrahasto – Suomesta saatu tulo – Lähdevero – Tuloverolaki 20 a § – Rinnastettavuus – Sijoittautumisvapaus – Pääomien vapaa liikkuvuus
 
Julkaistu 26.11.2014