Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

18.10.2018
Elinkeinotulon verotus – Yritysjärjestely – Liiketoimintasiirto – Liiketoimintakokonaisuus – Osakkeiden siirto
15.10.2018
ELY-keskuksen valitusoikeus - Poikkeaminen - Ranta-asemakaava - Vesikäymäläkielto
12.10.2018
Lastensuojelu - Yhteydenpidon rajoittaminen - Lapsen mielipiteen selvittäminen
10.10.2018
Rätt att föra talan – dödsbo – bouppteckning – klientavgift
Puhevalta – kuolinpesä – perukirja – asiakasmaksu
1.10.2018
Tappion vähentäminen - Sulautuminen - Tappioiden siirtyminen vastaanottavalle yhtiölle - Omistusosuus sulautuneesta yhtiöstä - Yleisseuraanto
1.10.2018
Arvonlisävero – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Sopeutumisvalmennus – Ohjaus- ja neuvontapalvelut – Majoitus- ja ateriapalvelut – Sosionomin palvelut – Liittymisperiaate – Hoitoon tavanomaisesti liittyvät palvelut
28.9.2018
EU:n maaseuturahasto – Hanketuki – Kunta – Arvonlisävero - Tukikelpoisuus
24.9.2018
Arvonlisävero – Ennakkoratkaisu – Vakuutuspalvelun välitys – Vertailupalvelu – Vakuutuspalveluihin kiinteästi liittyvä palvelu
21.9.2018
Valituskelpoinen päätös - Kuulustelu lääkärin ammattitaidon selvittämiseksi - Käytännön potilastentti - ETA-alueen ulkopuolella koulutettu lääkäri
18.9.2018
Ranta-asemakaava – Maakuntakaavan ohjausvaikutus - ELY-keskuksen valitusoikeus – Kaavan kumoaminen kokonaan tai osittain
 
Julkaistu 26.11.2014