Etusivu » Ratkaisut » Hovioikeuksien ratkaisuja

Hovioikeuksien ratkaisuja

17.11.2017
Velkomus - Perintäkulut - Oikeudenkäyntikulut
15.11.2017
Oikeudenkäyntikulut
oikeusapu
tuomioistuinsovittelu
todistelukustannukset
15.11.2017
Oikeudenkäyntimenettely, Todistelu - Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä - Hyödyntämiskielto
1.11.2017
Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu
16.10.2017
Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu
Kanteluoikeus
16.10.2017
Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen
Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen
Huumausainerikos
Vakuustakavarikko
10.10.2017
Menettämisseuraamus
Metsästysase
Luvaton pyynti (RL 28 luku 10 §)
Metsästyslaki 80 § 4 momentti
15.9.2017
Vahingonkorvaus
Liikennevakuutus
Korvattava vahinko
Henkinen kärsimys
Myötävaikutus
 
Julkaistu 8.5.2014