Etusivu » Ratkaisut » Hovioikeuksien ratkaisuja

Hovioikeuksien ratkaisuja

22.10.2020
Asianajaja
Oikeudenkäyntiavustaja
Esteellisyys
21.10.2020
Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys - Tutkimatta jättäminen
14.10.2020
Pakkotila
Nödtillstånd
7.10.2020
Luottamusaseman väärinkäyttö
Törkeä petos
Kavallus
Yrityssalaisuuden rikkominen
1.10.2020
Ampuma-ase – Ampuma-aserikos – Kynäpistooli
1.10.2020
Törkeä veropetos
Tullivelka
Arvonlisävero
Valmistevero
Valittajan vastapuoli
Suomen toimivalta

A oli saapunut matkakumppaninsa kanssa 5.1.2018 Suomeen Venäjältä pakettiautolla. Pakettiauto oli läpivalaistu, eikä sieltä ollut löytynyt savukkeita. A oli matkakumppaneineen suunnannut pakettiautolla Viroon ja sieltä edelleen muualle Baltiaan. A:n palatessa matkakumppaneineen Virosta Suomeen pakettiautosta oli löydetty 94.500 Valko-Venäjän veromerkein varustettua savuketta kätkettyinä pakettiauton rakenteisiin. Savukkeet oli takavarikoitu Suomen tulliviranomaisten toimesta. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n törkeästä veropetoksesta tullivelan, arvonlisäveron ja valmisteveron osalta.

Hovioikeus katsoi, että Suomi oli toimivaltainen jäsenvaltio perimään asiassa tullivelan tullikoodeksin 87 artiklan 4 kohdan perusteella sekä valmisteveron valmisteverolain 7 §:n, 8 §:n 2 kohdan sekä 75 §:n 1 momentin perusteella. Sen sijaan hovioikeus ei katsonut Suomen olevan toimivaltainen jäsenvaltio perimään arvonlisäveroa. Näin ollen syyte hylättiin tältä osin.

Kysymys myös siitä, oliko Suomen valtiota / Tullia pidettävä valittajan vastapuolena, vaikka se ei ollut ollut läsnä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä eikä siten ollut yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Hovioikeus oli pyytänyt Suomen valtiolta / Tullilta vastauksen A:n valitukseen sekä kutsunut Suomen valtion / Tullin pääkäsittelyyn. Pääkäsittelyssä syyttäjä oli luopunut syytteestä arvonlisäveron osalta, minkä johdosta Suomen valtio / Tulli oli esittänyt oman rangaistusvaatimuksen koskien arvonlisäveron osuutta ja lisäksi oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Hovioikeus katsoi, että Suomen valtio / Tulli oli vastaamalla valitukseen ja olemalla läsnä pääkäsittelyssä ilmoittautunut valittajan vastapuoleksi hovioikeudessa. Näin ollen Suomen valtiota / Tullia oli pidettävä asiassa valittajan vastapuolena, vaikka se ei ollut vaatinut A:lle rangaistusta käräjäoikeudessa.

26.8.2020
Ulosottovalitus
Suullinen käsittely
Kirjallisen kertomuksen käyttökielto
25.8.2020
Oikeudenkäyntimenettely - Rikosasia - Poissaolotuomio
Jutun palauttaminen - Osittainen lainvoima
Reformatio in peius
 
Julkaistu 8.5.2014