Etusivu » Ratkaisut » Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

13.11.2018
Asiakirjajulkisuus – Viestintäsuunnitelma – Kunnan viestintä – Yksityinen liikesalaisuus
12.11.2018
Vakuutusoikeus – Purkuhakemus – Purku – Menettelyvirhe – Valitusosoitus – Valitusosoituksen puutteellisuus – Valitusaika – Valitusajan päättyminen – Työttömyyskassa – Aukioloaika
8.11.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Yleiskaavan esittämistapa – Yleiskaavan oikeusvaikutukset – Selvitysten riittävyys – Rakennusoikeuden mitoitus – Maakuntakaavan ohjausvaikutus – Liikenteen järjestäminen – Kaupunkibulevardit – Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) – Malmin lentoasema – Natura 2000 -verkosto – Heikentämiskielto – Natura-arviointi
8.11.2018
Ympäristölupa – Tuulivoimala – Meluselvitykset – Melutason ohjearvot – Kapeakaistaisuus – Valtioneuvoston asetuksen soveltaminen
6.11.2018
Ympäristövaikutusten arviointimenettely – Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa – Hallintovalitus – Täytäntöönpanomääräys – Päätöksen täytäntöönpano lainvoimaa vailla olevana
2.11.2018
Toimeentulotuki – Perusmeno – Kansaneläkelaitos – Tarpeellinen terveydenhuoltomeno – Lääkekannabisvalmiste – Fimean erityislupa – Yleinen hoitokäytäntö – Lääkkeen valmisteyhteenvedon mukainen käyttöaihe – Masennus – Asiantuntijalääkäri
2.11.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislausekkeen soveltaminen – Henkilökohtainen vastuu – Näytön arviointi
2.11.2018
Erityisalojen hankintalain mukainen hankintailmoitus – Markkinaoikeuden toimivalta tutkia valitus hankintapäätöksestä – Valituksen tutkimatta jättäminen – Valittajan velvoittaminen korvaamaan kaupungin energiayhtiön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa – Valitusluvan myöntäminen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta – Korvausvelvoitteen kohtuuttomuus
30.10.2018
Vammaispalvelu – Kunnan järjestämisvelvollisuus – Kotikunta Suomessa – Vakinaista oleskelua lähenevä oleskelu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa – Henkilökohtainen avustaja toisessa jäsenvaltiossa suoritettavien opintojen ajaksi – Unionin kansalaisen oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Rajoitus – Unionin tuomioistuimen tuomio
30.10.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan muutos – Yleiskaavan ohjausvaikutus – Asemakaavan sisältövaatimukset – Liikerakentaminen – Rakennetun ympäristön vaaliminen – UNESCO:n maailmanperintökohde – Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet – Vanha Rauma – Katselmus
 
Julkaistu 24.2.2014