Etusivu » Ratkaisut » Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

13.9.2019
Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Lapsen kuuleminen – Asiaan osallisten kuuleminen – Kuulematta jättäminen – Sovellettava laki – Menettelyvirhe
13.9.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Yhdistyksen valitusoikeus – Oikeus valitusperusteiden esittämiseen
12.9.2019
Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Toimeentuloedellytyksen määrittäminen – Eri perusteilla haetut perheenjäsenten oleskelulupahakemukset – Yhteisessä taloudessa asuva perhe
11.9.2019
Elinkeinotulon verotus – Rajat ylittävä sulautuminen – Tulon veronalaisuus – Jatkuvuusperiaate – Lainan järjestely- ja takauspalkkiot – Sulautumista edeltävinä verovuosina myönnetyt lainat ja takaukset
10.9.2019
Työntekijän eläkelaki – Päätöksen perusteleminen – Ministeriön päätös – Vakuutustoiminta
4.9.2019
Julkinen hankinta – Kiinteistöjen jätehuoltopalvelut – Tarjouspyyntö – Hankinnan kohteen määritteleminen – Riittävät tiedot tarjouksen laatimiseksi – Avoimuuden, tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä suhteellisuuden periaatteet
2.9.2019
Lunastuslupa – Voimansiirtolinja – Muutettu johtoreitti – Kunnan lausunto – Selvityksen puutteellisuus
30.8.2019
Kunnallisvalitus – Valtuutetun esteellisyys – Vastuuvapaus – Kannatettu ehdotus vastuuvapauden myöntämättä jättämisestä
30.8.2019
Arvonlisävero – Kiinteistöinvestointia koskevan vähennyksen tarkistaminen – Maksuunpanon muodolliset edellytykset – Määräaika
28.8.2019
Arvonlisävero – Arvioverotuksen edellytykset – Verotarkastus – Kirjanpidosta puuttuva myynti – Arviolaskelma – Näytön arviointi – Ravintolatoiminta
 
Julkaistu 24.2.2014