Etusivu » Ratkaisut » Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

18.3.2019
Veronkanto – Veronkuittaus – Konkurssi – Kiinteistöveron palautus – Konkurssisaatavat
18.3.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Maatila ‒ Omaisuuden luovutus – Kuolinpesän ulkopuoliset varat
12.3.2019
Vesitalousasia – Pohjavesi – Energiakaivo – Maalämpöjärjestelmä – Pohjaveden laatu – Pilaantuminen – Intressivertailu – Yleinen etu – Ilmastonmuutos – Kasvihuonekaasupäästöt
8.3.2019
Elinkeinotulon verotus – Menon vähennyskelpoisuus – Osakepalkkiojärjestelmä – Palkkiojärjestelmää varten perustettu yhtiö
8.3.2019
Ne bis in idem -periaate – Kaksoisrangaistus – Rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus – Vakuutusyhtiölle suoritettava hyvike – Sopimusoikeudellinen maksuseuraamus – Ajoneuvorikkomus – Sakkorangaistus
6.3.2019
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Liiketoiminta – Viranomaistoiminta – Verovelvollisuus – Uskonnolliset yhdyskunnat – Seurakunta
5.3.2019
Arvonlisävero – Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Kiinteistön vuokraus – Kiinteistöön liittyvä palvelu – Konesalipalvelu
5.3.2019
Alkoholijuomien anniskelulupa – Anniskeluluvan peruuttaminen – Muutoksenhaku – Uusi alkoholilaki – Valituslupamenettely – Voimaantulo – Siirtymäaika
4.3.2019
Arvonlisävero – Arvonlisäverolain soveltamisala – Palvelun myynti – Vastike – Vastavuoroisuus – Tappionkorvaus – Rahoituksellinen erä
4.3.2019
Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Maa- ja metsätalouden harjoittaminen – Metsätila – Maatilakokonaisuus
 
Julkaistu 24.2.2014