Etusivu » Ratkaisut » Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

10.6.2020
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Muu omainen – Pakolaisaseman saanut perheenkokoaja – Kiinteä perhe-elämä – Erillään asuminen kahden vuoden ajan – Asuinpaikkaa koskeva valinta
10.6.2020
Tupakointikielto – Tupakkalain mukainen valvonta-asia – Kunnan valvontaviranomainen – Kunnan toimivalta – Työntekijöiden käytettävissä oleva tila
9.6.2020
Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Kokonaisharkinta – Syyllistyminen rikokseen – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu – Kotoutuminen Suomeen – Suhteellisuusperiaate
5.6.2020
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Hakemuksen jättämiselle annetun määräajan siirtäminen – Toimeentuloedellytyksen soveltaminen – Luottamuksensuoja – Suhteellisuusperiaate
5.6.2020
Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Muuttaminen pysyvästi pois maasta – Käynnit Suomessa alle kahden vuoden välein – Pysyvä oleskelulupa
5.6.2020
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Avioliitto – Maahantulosäännösten kiertäminen – Perhe-elämän suoja – Yleinen etu – Työskentely ja oleskelu Suomessa ilman lupaa
5.6.2020
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Avioliitto – Maahantulosäännösten kiertäminen – Perhe-elämän suoja – Yleinen etu – Toisen valtion myöntämä Schengenviisumi – Kansainvälisen suojelun hakeminen
4.6.2020
Vesitalousasia – Pohjavesi – Soranotto – Tärkeä pohjavesialue – Pohjaveden muodostumisalue – Vedenottamon suoja-alue – Arvioitu lähisuojavyöhyke
29.5.2020
Ulkomaalaisasia – Pakolaisuus – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Kansalaisuusvaltion suojeluun turvautuminen – Viisumi – Muuttuneet olosuhteet – Suojelun tarve – Edellytysten arviointi – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus
28.5.2020
Maksuton koulukuljetus – Muu kuin lähikoulu – Lapsen sairaus – Yhdenvertaisuus – Kohtuulliset mukautukset
 
Julkaistu 24.2.2014