Etusivu » Ratkaisut » Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

15.5.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Osakkeen hankintameno – Yhdistellyt osakkeet – Eri osake-erät
14.5.2019
Oikeusapu – Oikeusapulain 13 §:n 3 momentti – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Hallintomenettely – Huostaanottohakemuksen valmisteluun liittyvät toimenpiteet – Tuomioistuinasia
9.5.2019
Varainsiirtoverotus – Kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutus – Verovapaus ammattikorkeakoulutuksen rakennejärjestelyissä – Kunta luovutuksensaajana – Lain sanamuoto
9.5.2019
Julkinen hankinta – Käyttöoikeussopimus – Koulu- ja päiväkotikuvaukset
9.5.2019
Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Kansaneläkelaitos – Turvapaikanhakija – Välttämätön toimeentulo – Vastaanottopalvelut – Ehkäisevä toimeentulotuki
6.5.2019
Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuusosake – Elinkeinotoimintaa hyödyttävä omaisuus – Messutoiminta
29.4.2019
Maatalousyrittäjän lomituspalvelut – Maksuton vuosilomalomitus – Lomituspalvelutehtävä – Valvontakäynti – Valvontamaksu – Välttämätön kotieläinten hoitotyö – Kotieläinten ruokinta – Ruokintakerrat
24.4.2019
Toimeentulotuen myöntäminen – Perusmeno – Perustoimeentulotuki – Kansaneläkelaitos – Oleskelu Suomessa – Perheenjäsen – Muutto Suomeen
24.4.2019
Toimeentulotuki – Perustoimeentulotuki – Täydentävä toimeentulotuki – Palveluasuminen – Asiakasmaksu – Ateriamaksu – Maksun alentaminen tai poistaminen
17.4.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Osinko – Pääomatulo – Kaksi osingonjakoa verovuoden aikana – Osakkeiden luovutus osingonjakojen välissä – Luovutuksensaaja
 
Julkaistu 24.2.2014