Etusivu » Ratkaisut » Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

24.5.2018
Ympäristölupa – Lupamääräysten tarkistaminen – Toiminnan olennainen muuttaminen – Betonin tuotanto – Tuotantomäärä – Melupäästö – Liikenne
22.5.2018
Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – Tulkkauskulun korvaaminen – Avustajan ja tulkin välinen yhteys
21.5.2018
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Ilmeisesti väärä lain soveltaminen – Kilpailunrajoitus – Seuraamusmaksu – Seuraamusmaksun kohdistaminen – Yrityskohtainen vastuu – Taloudellisen jatkuvuuden periaate
17.5.2018
Elinkeinotulon verotus – Menetyksen vähennyskelpoisuus – Myyntisaaminen – Pääomalaina
15.5.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Matkailupalvelujen alue – Ranta-asemakaavan sisältövaatimukset – Rantarakentamisen mitoitus – Vapaan rantaviivan vaatimus – Virkistystarpeiden huomioon ottaminen
14.5.2018
Valtion virkamies – Palkkaa vastaava korvaus – Määräaikainen virkasuhde – Projektiluontoinen työ – Euroopan unionin rakennerahastotehtävät – ELY-keskus
11.5.2018
Kirkollisasia – Kirkkoherran irtisanominen – Irtisanomista edeltävän varoituksen antaminen – Piispan toimivalta – Hiippakunnan tuomiokapitulin toimivalta
11.5.2018
Ympäristölupa – Myöntämisedellytykset – Talviajoharjoittelu – Jäärata – Sijoituspaikka – Melu – Terveyshaitta – Kohtuuton rasitus – Kaavoitus
8.5.2018
Lääkevalmiste – Harvinaislääke­ – Peruskorvattavuus – Tukkuhinnan kohtuullisuus – Hakijan selvittämisvelvollisuus – Lääkkeiden hintalautakunta – Harkintavalta – Kohtuullisuusarviointi – Arviointikriteereiden huomioon ottaminen – Päätöksen perusteleminen
7.5.2018
Kunnallisasia – Kunnallinen viranhaltija – Irtisanominen – Irtisanomisen kumoaminen menettelyvirheen perusteella – Eläkkeelle siirtyminen – Uusi irtisanomispäätös
 
Julkaistu 24.2.2014