Etusivu » Ratkaisut » Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

7.4.2020
Julkinen hankinta – Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – Varavoimakoneurakka – Oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuun – Menettely hankintapäätöstä tehtäessä ja sen jälkeen
6.4.2020
Henkilöstörahaston rekisteröinti – Henkilöstörahastoerä – Tulospalkkiojärjestelmä – Tulospalkkio – Lakisidonnaisuuden vaatimus – Yhteistoiminta-asiamies – Yhteistoiminta-asiamiehen valitusoikeus
3.4.2020
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Asian uudelleen käsittely – Päätöksen lopputulos – Selkeyden vaatimus – Päätöksen lainvoimaisuus – Oikeusvoima
2.4.2020
Elinkeinotulon verotus – Konserniavustus – Kotimaisuusvaatimus – EU:n perustamissopimuksen tulkinta – Sijoittautumisvapaus – Tappion vähentäminen – Tappion vähentämisaika
2.4.2020
Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Rahoitusjärjestelyn rakenteen sivuuttaminen – Saatavien sijoittaminen apporttiomaisuutena – Rahoitusyhtiö – Liiketoimen uudelleenluonnehdinta – Liiketoimen tunnistaminen
2.4.2020
Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Valmiiden tuotteiden myynti – Myyntiyhtiön toiminnan tappiollisuus – Kustannusvoittolisämenetelmä – Liiketoiminetto-marginaalimenetelmä – Testattavan yrityksen valinta
1.4.2020
Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Unionin kansalainen – Euroopan kemikaalivirasto – Oikeus oleskella pysyvästi Suomessa – Varsinainen asunto ja koti
30.3.2020
Kunnallisasia – Kunnanvaltuuston päätös – Pormestarimalli – Siirtyminen pormestarimalliin kesken vaalikauden – Kunnanhallituksen erottaminen – Luottamushenkilön erottamattomuuden periaate – Organisaatiomuutos
25.3.2020
Metsästyslaki – Poikkeuslupa – Rauhoitettu laji – Ahma – Pyyntialue – Luonnonsuojelu – Natura 2000 -kohde – Suojeluperusteena oleva laji – Natura-arvioinnin tarve
20.3.2020
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltainen väkivalta – Henkilökohtaiset olosuhteet – Vainon syy-yhteys
 
Julkaistu 24.2.2014