Etusivu » Ratkaisut » Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

17.1.2020
Kunnallinen viranhaltija – Virantoimituksesta pidättäminen – Ajokielto – Erityinen kelpoisuusehto – Viranhoidon estyminen
15.1.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusjärjestys – Rakennusjärjestyksen määräysten yleiset edellytykset – Sivuasuntojen rakentamisen salliva määräys – Sivuasunnon käyttötarkoitus – Määräyksen soveltamisala – Paikalliset olot – Selvitysten riittävyys
31.12.2019
Vesilaki – Vesitalousasia – Lupaviranomaisen toimivalta – Kalatalousviranomaisen toimivalta – Kalatalousvelvoite – Kalatie – Smolttiohjuri
31.12.2019
Jätelaki ‒ Siirtymäsäännös ‒ Jätteenkuljetus – Jätteenkuljetusjärjestelmän valinta – Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus – Ristiriitaiset selvitykset – Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen
20.12.2019
Väestötietoasia – Kotikunta – Unionin kansalainen – Euroopan unionin erioikeudet ja vapaudet – Kemikaaliviraston henkilöstö – Pysyvä asuinpaikka Suomessa – Vakinainen osoite
20.12.2019
Asiakirjajulkisuus – Kaupunginjohtajan valinta – Ulkopuolinen rekrytoija – Ei-asiakirja – Virkaan suostumuksensa antamatta jättäneen henkilöllisyyden julkisuus
20.12.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Ranta-asemakaava – Kaavamääräys – Tien rakentaminen – Luonnonarvot
20.12.2019
Ortodoksinen kirkko – Seurakunnanvaltuuston toimivalta – Seurakunnanneuvoston jäsenten erottaminen
19.12.2019
Ympäristönsuojelu – Ympäristölupa – Luvan myöntämisen edellytykset – Sijoituspaikka – Varovaisuusperiaate – Vesipuitedirektiivi – Weser-tuomio – Vesimuodostuman tilan luokitus
19.12.2019
Ajo-oikeus – Ajokorttiluvan terveysvaatimukset – Lääkärintodistuksen toimittamisvelvollisuus – Huumausaineen käyttörikos – Sakkorangaistus – Kannabissavuke – Suhteellisuusperiaate
 
Julkaistu 24.2.2014