Etusivu » Ratkaisut » Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

17.7.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Somalia – Uusi turvapaikkaperuste – Sukuelinten silpominen – Alaikäinen turvapaikanhakija – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus
16.7.2019
Maahantuontiverot – Valmistevero – Arvonlisävero – Säännösten vastainen maahantuonti – Osallistuminen maahantuontiin – Maahantuonnin rahoittaminen – Nuuska
8.7.2019
Eläinsuojelu – Valvonta – Kiellot ja määräykset – Koulukoira – Säilyttäminen pitopaikaksi soveltumattomassa tilassa – Tilapäinen ja hyväksyttävä syy – Kuljetushäkki
5.7.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Saamelaiskäräjävaalit – YK:n ihmisoikeuskomitea – KP-sopimus – Kansainvälisen yleissopimuksen loukkaus – Purun edellytykset – Merkitseminen vaaliluetteloon – Alkuperäiskansa – Saamelaismääritelmä – Itseidentifikaatio – Ryhmähyväksyntä – Kokonaisarviointi
5.7.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – YK:n ihmisoikeuskomitea – KP-sopimus – Kansainvälisen yleissopimuksen rikkominen – Purun edellytykset – Saamelaiskäräjävaalit – Saamelaismääritelmä – Merkitseminen vaaliluetteloon
5.7.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon jaksotus – Verovuosi – Luovutusvoitto – Suunnattu osakeanti – Osakemerkintä – Joukkovelkakirjalainan konvertointi – Yhtiön hallituksen hyväksyntä
4.7.2019
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Vapaa-ajan toiminnot ja harrastukset – Lapsi – Kehitysvamma – Valvonnan tarve – Itsenäistyminen
1.7.2019
Kunnallisasia – Valtiontuki – Valtiontuen edellytysten täyttyminen –Taloudellinen etu – Markkinaehtoisuuden selvittäminen – Kaukolämpö
28.6.2019
Julkinen hankinta – Tarjoajan kanssa samaan yritysryhmään kuuluvan yhtiön osallistuminen hankinnan valmisteluun ja tarjouksen selonottoneuvotteluun – Eturistiriita – Tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailun ulkopuolelle – Hyvitysmaksuasia – Hyvitysmaksun edellytykset
26.6.2019
Julkinen hankinta – Puitejärjestely – Puitejärjestelyn osapuolina olevien hankintayksiköiden ilmoittaminen – Hankinnan kohteen määritteleminen – Riittävät tiedot tarjouksen laatimiseksi – Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden periaatteet
 
Julkaistu 24.2.2014