Etusivu » Ratkaisut » Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

23.1.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon hankkimisesta johtuva meno – Menon kohdistaminen – Takaustappio – Menetys
17.1.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Päätös asian raukeamisesta – Valituskelpoisuus – Purkuhakemus – Poistuminen Suomesta – Vapaaehtoinen paluu
16.1.2019
Kunnallisasia – Kunnanhallituksen päätös – Kunnanhallituksen puheenjohtaja – Esteellisyys – Yleislausekejäävi
10.1.2019
Veronkanto – Kiinteistöverosta vapauttaminen – Valituskielto – Kunnallisvalitus ‒ Perustuslaki ‒ Ilmeinen ristiriita
7.1.2019
Asiakirjajulkisuus – Yliopiston valintakoe – Valintakoevastaus – Koesuoritus – Yleisöjulkisuus – Salassapitoperuste – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus
3.1.2019
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verolli­suudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Lääkärikeskus – Itsenäinen ammatin­harjoittajalääkäri – Myynti ammatinharjoittajan nimissä ja lukuun – Lääkärikeskuksen suorittamat palvelut
28.12.2018
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Koulutuspalvelu – Liiketaloudellisin perustein järjestetty MBA- ja EMBA-koulutus
28.12.2018
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Koulutuspalvelu – Yksityinen kauppakorkeakoulu – MBA-koulutus – Ulkomaisen yliopiston myöntämä tutkinto
21.12.2018
Kuntien välinen hallintoriita – Lastensuojelun vai kehitysvammahuollon kustannukset – Jälki­huollon sisältö – Laitoshoito – Kotikunnan muuttuminen
20.12.2018
Julkinen hankinta – Markkinaoikeuden määräämä väliaikainen täytäntöönpanokielto – Valituslupa-asia – Tarjouskilpailun voittajan kuulematta jättäminen markkinaoikeudessa – Menettelyvirhe
 
Julkaistu 24.2.2014