Valtakunnanoikeus

Valtakunnanoikeus käsittelee syytteen, joka nostetaan valtioneuvoston jäsentä tai oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä taikka korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa. Lisäksi valtakunnanoikeus käsittelee tasavallan presidentin rikosoikeudellista vastuuta koskevan syytteen.

Oikeudenkäynti valtakunnanoikeudessa

Puheenjohtaja kutsuu valtakunnanoikeuden koolle, kun päätös syytteen nostamisesta on saapunut hänelle. Syytteen nostamisesta valtakunnanoikeudessa ministerivastuuasioissa päättää eduskunta perustuslakivaliokunnan kannanoton perusteella. Syytettä valtakunnanoikeudessa ajaa valtakunnansyyttäjä. Oikeuskansleri tai oikeusasiamies voi kuitenkin ajaa syytettä korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan. Yksityinen kansalainen ei voi saada asiaa vireille valtakunnanoikeudessa. Asia käsitellään valtakunnanoikeudessa soveltuvin osin kuten rikosasia. Valtakunnanoikeuden tuomioon ei saa valittamalla hakea muutosta.

Valtakunnanoikeuden jäsenet

Valtakunnanoikeuteen kuuluvat korkeimman oikeuden presidentti puheenjohtajana sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ja kolme virkaiältään vanhinta hovioikeuden presidenttiä sekä viisi eduskunnan valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta.

 • Puheenjohtaja, presidentti Tatu Leppänen, korkein oikeus
 • Varapuheenjohtaja, presidentti Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus
 • Presidentti Marianne Wagner-Prenner, Rovaniemen hovioikeus
 • Presidentti Tapani Vasama, Vaasan hovioikeus
 • Presidentti Kenneth Nygård, Turun hovioikeus

Eduskunnan valitsemat jäsenet 1.1.2020 - 31.12.2023

 • varatuomari, kansanedustaja Johannes Koskinen
  (varajäsenenään kansanedustaja Tarja Filatov)
 • oikeustieteen kandidaatti Ritva Viljanen
  (varajäsenenään kansanedustaja Mika Kari)
 • varatuomari, kansanedustaja Leena Meri
  (varajäsenenään varatuomari Laura Korpinen)
 • oikeustieteen maisteri, kansanedustaja Antti Häkkänen
  (varajäsenenään varatuomari, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen)
 • asianajaja Anssi Kyllönen
  (varajäsenenään varatuomari Eeva-Maria Maijala)

Yhteystiedot

Korkeimman oikeuden viestintä, p. 02956 40052, viestinta.kko(at)oikeus.fi


 
Julkaistu 8.12.2020