Valituksen vaikutus täytäntöönpanoon

Pääsääntöisesti viranomaisen päätöstä ei voida panna täytäntöön ennen kuin valitusaika on kulunut umpeen tai päätöstä koskeva valitus on lopullisesti ratkaistu. Toisin sanoen päätöksen täytäntöönpano edellyttää päätöksen lainvoimaisuutta.

Pääsäännöstä on kuitenkin eri laeissa monia poikkeuksia. Muun muassa verot ja julkiset maksut pannaan normaalisti maksuun valituksesta huolimatta. Myös kunnallisasioissa on pääsääntönä se, että päätös voidaan panna täytäntöön, vaikka päätöksestä on tehty valitus.

Valittaja voi kuitenkin aina valituksensa yhteydessä pyytää päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä hallinto-oikeudelta. Tällöin esimerkiksi verojen tai maksujen ulosotto kielletään tai keskeytetään, jollei valitus ole ilmeisen aiheeton.

Hallinto-oikeus voi myös oma-aloitteisesti kieltää tai keskeyttää täytäntöönpanon tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen, jolloin itse pääasiaa koskeva ratkaisu annetaan myöhemmin erikseen.

 
Julkaistu 12.4.2017