Etusivu » Julkisuus » Tiedot oikeudenkäynnistä

Tiedot oikeudenkäynnistä

Oikeudenkäynnin perustiedot ovat yleensä julkisia salassapitosäännösten estämättä. Tällaisia tietoja ovat seuraavat tiedot:

1) mikä hallintotuomioistuin asiaa käsittelee
2) millaisesta asiasta on kysymys
3) millaisia vaiheita asian käsittelyssä on ollut
4) suullisen käsittelyn ajankohta ja paikka
5) mikä viranomainen on tehnyt valituksenalaisen päätöksen
6) asianosaisen tai muun asiaan osallisen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot.

Kohdassa 6 tarkoitetut tiedot on kuitenkin hallintotuomioistuinten julkisuuslain mukaan eräissä tapauksissa välttämätöntä pitää salassa. Jos tällainen tunnistetieto yhdistettynä muihin tietoihin ilmaisee erittäin tärkeän salassa pidettävän tiedon, asianosaisen tai muun asiaan osallisen yksilöimiseksi tarpeellinen tunnistetieto pidetään salassa.

 
Julkaistu 12.4.2017