Syn

Förvaltningsdomstolen kan också förrätta syn, dvs. på ort och ställe bekanta sig med de omständigheter som väsentligt påverkar fallet. Syn förrättas särskilt i byggnads- och miljöärenden.

Parterna och den beslutande myndigheten kallas till synen, för att de ska kunna infinna sig på plats och ge sin åsikt om saken.

 
Publicerad 12.4.2017