Ingångssidan » Till dig som söker ändring » Sammansättning vid avgörande

Sammansättning vid avgörande

I förvaltningsdomstolarna fattas besluten vanligen i en sammansättning med tre domare. Ledamöter i förvaltningsdomstolen är överdomaren och förvaltningsrättsdomarna. I vissa ärenden, till exempel sådana som gäller mentalvård och omhändertagande av barn, deltar dessutom en sakkunnigledamot med uppdraget som bisyssla. I behandlingen av ärenden enligt miljöskydds- och vattenlagen deltar förutom lagfarna medlemmar även domare inom det naturvetenskapliga eller tekniska området.

Förvaltningsdomstolarna kan avgöra vissa enkla besvärsärenden ärenden i en lättare sammansättning än den normala sammansättningen med tre domare. Detta förutsätter dock att rättsskyddet inte äventyras.

En sammansättning med två domare kan avgöra vissa enkla besvärsärenden som räknas upp i lag, om ärendet inte kräver ny lagtolkning. Ärenden som kan behandlas i denna sammansättning är bl.a. vissa besvär som gäller inkomst-, fastighets- och bilskatter samt bygglov. Om domarna i en sammansättning med två domare inte är eniga om avgörandet hänskjuts ärendet till en normal sammansättning med tre ledamöter.

En domare kan ensam avgöra besvär som gäller bl.a. parkeringsbot, flyttning av fordon, körkortsärenden och kontrollavgifter i kollektivtrafiken. En domare kan också ensam fatta beslut om alla förbud mot verkställighet som kan anses vara provisoriska åtgärder samt fatta beslut om förbud mot och avbrytande av utsökning av skatter och avgifter.

 
Publicerad 12.4.2017